LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. sausio 28 d. Nr. 114

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 2-67, Nr. 93-3987):

1. Išdėstyti 3.106 punktą taip:

3.106. licencijos verstis prekyba importuojamais nefasuotais naftos produktais išdavimą 2800 litų“.

2. Pripažinti netekusiais galios 3.107–3.109 punktus.

3. Išdėstyti 3.110 ir 3.111 punktus taip:

3.110. licencijos verstis prekyba importuojamu, eksportuojamu ir Lietuvoje pagamintu nefasuotu skystuoju kuru (mazutu), dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, išdavimą 100 litų

3.111. licencijos verstis prekyba importuojamu, eksportuojamu ir Lietuvoje pagamintu nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, išdavimą 100 litų“.

4. Pripažinti netekusiu galios 3.112 punktą.

5. Išdėstyti 3.113 punktą taip:

3.113. licencijos verstis prekyba eksportuojamais nefasuotais naftos produktais išdavimą 2800 litų“.

6. Pripažinti netekusiais galios 3.114, 3.116 ir 3.118 punktus.

7. Išdėstyti 3.119 ir 3.120 punktus taip:

3.119. licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą 500 litų

3.120. licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelino (dyzelinių degalų), suskystintų dujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais 80 litų“.

8. Išdėstyti 4.339 punktą taip:

4.339. licencijos verstis prekyba importuojamais nefasuotais naftos produktais papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą 100 litų“.

9. Pripažinti netekusiais galios 4.340–4.342 punktus.

10. Išdėstyti 4.343 ir 4.344 punktus taip:

4.343. licencijos verstis prekyba importuojamu, eksportuojamu ir Lietuvoje pagamintu nefasuotu skystuoju kuru (mazutu), dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą 20 litų

4.344. licencijos verstis prekyba importuojamu, eksportuojamu ir Lietuvoje pagamintu nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą 20 litų“.

11. Pripažinti netekusiu galios 4.345 punktą.

12. Išdėstyti 4.346 punktą taip:

4.346. licencijos verstis prekyba eksportuojamais nefasuotais naftos produktais papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą 100 litų“.

13. Pripažinti netekusiu galios 4.347 punktą.

14. Išdėstyti 4.348 punktą taip:

4.348. licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą 100 litų“.

15. Pripažinti netekusiu galios 4.349 punktą.

16. Išdėstyti 4.351 punktą taip:

4.351. licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu papildymą ar rekvizitų patikslinimą* 100 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________