LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL KAI KURIŲ ADMINISTRACINIŲ TERITORINIŲ PAKEITIMŲ

 

1992 m. balandžio 16 d. Nr. I-2499

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

1. Priskirti Biržų rajono Pabiržės gyvenvietės teritoriją šio rajono Pabiržės apylinkei. Pabiržės gyvenamąją vietovę vadinti miesteliu.

2. Priskirti Prienų rajono Balbieriškio gyvenvietės teritoriją šio rajono Balbieriškio apylinkei. Balbieriškio gyvenamąją vietovę vadinti miesteliu.

3. Iš dalies pakeisti Prienų miesto ribas – 27 ha miesto teritorijos priskirti šio rajono Ašmintos apylinkei.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        VYTAUTAS LANDSBERGIS

______________