LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL PREZIDENTO ROLANDO PAKSO INAUGURACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2003 m. sausio 16 d. Nr. 2025

Vilnius

 

1 straipsnis.

Prezidento Rolando Pakso inauguracijai rengti sudarau tokios sudėties komisiją:

Dalia KUTRAITĖ-GIEDRAITIENĖ, LR Seimo narė, išrinktojo Prezidento Rolando Pakso įgaliotinė – komisijos pirmininkė;

Gintaras ŠURKUS, išrinktojo Prezidento Rolando Pakso įgaliotinis – komisijos pirmininkės pavaduotojas;

Andrius MEŠKAUSKAS, Prezidento kanceliarijos vadovas;

Irena BIGELIENĖ, Prezidento kanceliarijos vyriausioji buhalterė;

Romualdas BUDRYS, Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas, išrinktojo Prezidento Rolando Pakso įgaliotinis;

Alfredas BUMBLAUSKAS, istorijos mokslų daktaras, išrinktojo Prezidento Rolando Pakso įgaliotinis;

Edmundas GANUSAUSKAS, išrinktojo Prezidento Rolando Pakso įgaliotinis;

Gintaras GRUŠAS, Vyskupų konferencijos generalinis sekretorius;

Violeta GURECKIENĖ, LR Seimo sekretoriato vedėja;

Raimundas KAIRYS, Vadovybės apsaugos departamento prie VRM direktorius;

Erikas KALIAČIUS, Vilniaus miesto policijos komisariato Vyriausiasis komisaras;

Antanas Zenonas KAMINSKAS, LR Vyriausybės kancleris;

Arvydas KREGŽDĖ, l.e. LR Seimo kanclerio pareigas;

Inga LIUTKEVIČIENĖ, LRT Televizijos programų direktorė;

Arūnas MATELIS, kino režisierius, išrinktojo Prezidento Rolando Pakso įgaliotinis;

Giedrius PUODŽIŪNAS, URM Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos direktorius;

Mindaugas RUKŠTELĖ, URM Valstybinio ir diplomatinio protokolo tarnybos Prezidento Protokolo skyriaus vedėjas;

Artūras SKARDŽIUS, LR Seimo Pirmininko pavaduotojas;

Ona VALIUKEVIČIŪTĖ, išrinktojo Prezidento Rolando Pakso įgaliotinė;

Vitas VASILIAUSKAS, LR Finansų ministerijos viceministras;

Edmundas ŽALPYS, Vilniaus m. Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas;

Rolandas ŽORYS, KAM Protokolo, renginių ir išvykų skyriaus viršininkas.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________