LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS

 

2003 m. sausio 8 d. Nr. 2007

Vilnius

 

1 straipsnis.

Europos Parlamento rezoliucijos „Dėl situacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“ priėmimo 20-mečio proga Lietuvos valstybės ordinais apdovanoju Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečius, 1979 metais pasirašiusius 45-ių pabaltijiečių memorandumą, taip pat užsienio valstybių piliečius, atsiliepusius į Baltijos valstybių piliečių išsakytą poziciją, ją parėmusius bei atkreipusius viso pasaulio dėmesį į okupuotų Baltijos valstybių situaciją:

 

Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi

 

Andrej SACHAROV (po mirties, Rusija).

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi

 

Otto von HABSBURG (Europos Parlamentas).

 

Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi

 

Alfonsas ANDRIUKAITIS (po mirties, Lietuva);

Ints CALITIS (Latvija);

Wladimir Luttowar KOZAKIEWICZ (Liutauras KAZAKEVIČIUS, Lietuva);

Ivan KOVALIOV (Rusija);

Malva LANDA (Rusija);

Viktor NEKIPELOV (po mirties, Rusija);

Tatjana OSIPOVA (Rusija);

Endel RATAS (Estija);

Kęstutis SUBAČIUS (Lietuva);

Vladas ŠAKALYS (po mirties, Lietuva);

Enn TARTO (Estija);

Leonard TERNOVSKIJ (Rusija);

Erik UDAM (po mirties, Estija);

Juris ZIEMELIS (po mirties, Latvija);

Irina ŽALKOVSKAJA-GINZBURG (Rusija).

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________