LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2002 m. gruodžio 20 d. Nr. 2047

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548; 2002, Nr. 75-3215) 5 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiais galios nuo 2003 m. sausio 1 dienos:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 949 „Dėl Radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių įvežimo (atsiuntimo) iš užsienio, gamybos, naudojimo bei prekybos jais Lietuvos Respublikos teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 1-22).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 11 „Dėl Radioelektroninės aparatūros ir elektros įrenginių įvežimo (atsiuntimo) iš užsienio, gamybos, naudojimo bei prekybos jais Lietuvos Respublikos teritorijoje nuostatų dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 5-95).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085) 3.5 punktą ir nurodytuoju nutarimu patvirtinto Daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašo 4 punktą.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr. 981 „Dėl telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo“ (Žin., 1997, Nr. 85-2139).

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 1236 „Dėl licencijuojamos telekomunikacijų veiklos rūšių sąrašo, Telekomunikacijų veiklos licencijavimo sąlygų ir taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 88-2718);

6. Valstybės rinkliavos objektų sąrašo ir šios rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463), 3.97–3.105 punktus, 3.105 punkto pastabą ir 4.316 punktą.

7. Daiktų (prekių), kuriuos siųsti pašto siuntomis į Lietuvos Respubliką ir iš jos be leidimų draudžiama, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 538 „Dėl siunčiamų į Lietuvos Respubliką ir iš jos pašto siuntų“ (Žin., 1996, Nr. 43-1059), 1 punktą.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 681 „Dėl Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 50-1751).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS