LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

 

SpREndimas

dėl PILIEČIŲ, IŠKELTŲ KANDIDATAIS Į SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIUS IR ATŠAUKUSIŲ SAVO PAREIŠKINIUS DOKUMENTUS,

IŠBRAUKIMO IŠ KANDIDATŲ SĄRAŠŲ

 

 

2002 m. lapkričio 26 d. Nr. 199

Vilnius

 

 

 

 

 

Vadovaujantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 41 straipsnio 1 dalimi ir piliečių, iškeltų kandidatais į savivaldybių tarybų narius, pareiškimais atšaukti savo pareiškinius dokumentus, Vyriausioji rinkimų komisija, n u s p r e n d ž i a:

 

1. Išbraukti:

1.1. Henriką ADOMAITĮ iš Lietuvos centro sąjungos kandidatų sąrašo Telšių rajono rinkimų apygardoje Nr. 51;

1.2. Valentiną GENAITĮ iš Lietuvos krikščionių demokratų kandidatų sąrašo Vilkaviškio rajono rinkimų apygardoje Nr. 56;

1.3. Alfredą BUMBLAUSKĄ iš Liberalų demokratų partijos kandidatų sąrašo Vilniaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 57.

2. Informuoti Lietuvos centro sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų ir Liberalų demokratų partijos atstovus rinkimams prie Vyriausiosios rinkimų komisijos apie šių partijų kandidatus į savivaldybių tarybų narius, atšaukusius savo pareiškinius dokumentus.

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Zenonas Vaigauskas