LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ DALINIO PAKEITIMO

 

1995 m. liepos 25 d. Nr. 1032

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 1995, Nr. 36-905):

1. Išdėstyti 5.1 punktą taip:

5.1. už dokumentų pareikalavimą:

Lietuvos Respublikos piliečiams                                                            2 JAV doleriai

Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių piliečiams                                                                   5 JAV doleriai

kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės                                10 JAV dolerių“.

2. Papildyti nurodytuosius tarifus šiuo 5.2 punktu (ankstesnį 5.2 punktą laikant 5.3 punktu):

5.2. už pakartotinį dokumentų pareikalavimą:

Lietuvos Respublikos piliečiams                                                            3 JAV doleriai

Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių piliečiams                                                                   5 JAV doleriai

kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės                                15 JAV dolerių“.

3. Papildyti nurodytuosius tarifus šiuo 7.3 punktu:

7.3. už konsulinių pažymų, kad asmuo yra arba nėra susituokęs, pažymų, kad asmuo yra arba nėra Lietuvos Respublikos pilietis, pažymų, kad asmuo yra arba nėra teistas, taip pat asmens tapatybės nustatymo pažymų išdavimą:

Lietuvos Respublikos piliečiams                                                            5 JAV doleriai

Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių piliečiams                                                                   10 JAV dolerių

kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės                                20 JAV dolerių“.

4. Išbraukti 1.1, 1.2, 1.3 ir 4.2 punktuose žodžius „Gruzijos Respublikoje, Azerbaidžano Respublikoje, Moldovos Respublikoje“, taip pat 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.3, 8.1 punktuose ir 3.1 punkto 1 bei 3 pastabose – žodžius „Gruzijos Respublikos, Azerbaidžano Respublikos, Moldovos Respublikos“.

 

 

 

VALDYMO REFORMŲ IR

SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                        MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS