LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS

N U T A R I M A S

 

DĖL ANYKŠČIŲ MIESTO ISTORINIO HERBO PATVIRTINIMO

 

1992 m. lapkričio 4 d. Nr. I-3024

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutaria:

Patvirtinti dailininkės Laimos Ramonienės atkurtą Anykščių miesto istorinį herbą.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS

TARYBOS PIRMININKAS                                                              VYTAUTAS LANDSBERGIS

______________