LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

1995 m. balandžio 27 d. Nr. 606

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751):

1. Papildyti 3.1 punktą šia pastraipa:

„Kipro Respublikos piliečiams:

paprastosios vizos                                                                                       10 JAV dolerių

specialiosios vizos                                                                                       50 JAV dolerių

tranzitinės vizos                                                                                          10 JAV dolerių

kolektyvinės vizos po                                                                                 10 JAV dolerių už

                                                                                                                     asmenį

paprastosios daugkartinės vizos                                                                  10 JAV dolerių“.

2. Išdėstyti 3.1 punkto 3 pastabą taip:

„3. Jeigu viza yra daugkartinė, konsulinis mokestis už jos išdavimą didinamas: Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių, Gruzijos Respublikos, Azerbaidžano Respublikos ir Moldovos Respublikos piliečiams – 5 JAV doleriais, kitų valstybių, išskyrus Kipro Respubliką, piliečiams ir asmenims be pilietybės – 10 JAV dolerių“.

 

 

 

VALDYMO REFORMŲ IR

SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                        MINDAUGAS STANKEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS