LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO PASKYRIMO

 

1990 m. kovo 29 d. Nr. I-90

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Paskirti Joną Biržiškį Lietuvos Respublikos susisiekimo ministru.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                                          V. LANDSBERGIS

 

______________