LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO IR REABILITACIJOS STANDARTŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gegužės 3 d. Nr. 204

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymu (Žin., 1997, Nr. 30-711):

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartus. Pirminio lygio paslaugas;

1.2. Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartus. Antrinio lygio paslaugas.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui V. Žilinskui.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 204

 

PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO IR REABILITACIJOS STANDARTAI.

PIRMINIO LYGIO PASLAUGOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos

Indikacijos

Priemonės

Trukmė

Pildomi dokumentai

1.

Priklausomybės ligų psichiatro profilaktinė konsultacija

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo sukeltos problemos Z71.4, Z71.5, Z71.6, Z71.9, Z72.0, Z72.1, Z72.2

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija ir informacija (trumpa profilaktinė intervencija)

Paciento arba jo artimųjų informavimas (panaudojant ir spausdintą informacinę medžiagą)

Socialinio darbuotojo, psichologo, slaugytojo informacija ir konsultacijos, nukreipus priklausomybės ligų psichiatrui

30 min.

Asmens ligos istorija f.025/a

2.

Pirminė priklausomybės ligų psichiatro apžiūra ir diagnozės nustatymas

F 10.0 – F 19.9

Pirminė priklausomybės ligų psichiatro apžiūra

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse (priklausomybės ligų psichiatro nuožiūra)

Tyrimai dėl lytiškai plintančių ligų, ŽIV, tuberkuliozės pagal indikacijas

Diagnozės nustatymas, gydymo plano sudarymas

45 min.

Asmens ligos istorija f.025/a

3.

Medicininė apžiūra apsvaigimui nustatyti

Įtarimas dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų F1x.0

Objektyvių ir subjektyvių apsvaigimo psichiką veikiančiomis medžiagomis duomenų įvertinimas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

30 min.

Medicininės apžiūros apsvaigimui nustatyti aktas f.155/a

4.

Psichologo psichodiagnostinis ištyrimas

Priklausomybės ligų psichiatro nukreipimas

Kognityvinių funkcijų tyrimas (metodai – piktogramos, Šulte mėginys, klasifikacijų, sąvokų išskyrimas ir apibendrinimas ir kt.)

Mąstymo sutrikimų diagnozavimas (Liušero testas ir kt.)

Depresijos ir nerimo lygio nustatymas

Asmenybės ypatumų diagnozavimas (Aizenko, SMIL, Kettelo, PDO ir kt. metodai)

Savęs vertinimo ir suvokimo psichodiagnostika

45 min.

Asmens ligos istorija f.025/a

5.

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija

F 10.0 – F 19.9

Paciento sveikatos būklės įvertinimas

Socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijų, rekomendacijų įvertinimas

Kompleksinio gydymo plano koregavimas

 

15-30 min.

Asmens ligos istorija f.025/a

6.

Psichologo konsultacija

Priklausomybės ligų psichiatro nukreipimas

Paciento psichologinės būklės įvertinimas

Psichokorekcija, psichoterapija, rekomendacijos

45 min.

Asmens ligos istorija f.025/a

7.

Socialinio darbuotojo konsultacija

Priklausomybės ligų psichiatro nukreipimas

Paciento socialinės būklės įvertinimas

Socialinės pagalbos ir socialinės reabilitacijos organizavimas, rekomendacijos

45 min.

Asmens ligos istorija f.025/a

8.

Alkoholinės abstinencijos detoksikacija

Lengva ir vidutinė abstinencijos būklė (F10.3)

„Prisotinamoji“ benzodiazepinų grupės (arba panašiai veikiančių) vaistų dozė pirmomis dienomis ir jos laipsniškas mažinimas (iki nulio)

Gydymas B grupės vitaminais, vitaminu C, magnio sulfatu per os ir parenteraliai, hepatoprotektoriais (metadoksinu) migdomaisiais (nitrazepamu ir kt.) ne ilgiau kaip 7 paras, pagal indikacijas

Alkoholio koncentracijos techninėmis priemonėmis nustatymas iškvepiamame ore

3-7 paros

Asmens ligos istorija f.025/a

9.

Opioidinės abstinencijos detoksikacija

Lengva ir vidutinė abstinencijos būklė (F11.3)

„Prisotinamoji“ karbamazepino (arba panašiai veikiančių) vaistų dozė pirmomis dienomis ir jos laipsniškas mažinimas (iki nulio)

Gydymas analgetikais (tramadoliu ir kt.), neuroleptikais (chlorprotiksenu ir kt., nakčiai), C ir B grupės vitaminais

Gydymas kitais antipsichotikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.) pagal indikacijas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Iki 28 dienų

Asmens ligos istorija f.025/a

10.

Trumpalaikė opioidinės abstinencijos detoksikacija metadonu

Priklausomybės nuo opioidų sindromas, abstinencijos būklė (F.11.3), ilgas vartojimas, nesėkmingi ankstesni detoksikacijos bandymai

Paciento būklės stabilizavimas adekvačiomis metadono hidroclohrido dozėmis ir laipsniškas jų mažinimas (iki nulio) pagal individualią schemą

Gydymas analgetikais (pvz., tramadoliu ir kt.), neuroleptikais (chlorprotiksenu nakčiai), C ir B grupės vitaminais

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.) pagal indikacijas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Iki 3 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

11.

Ilgalaikė opioidinės abstinencijos detoksikacija metadonu

Priklausomybės nuo opioidų sindromas, abstinencijos būklė (F11.3), ilgas vartojimas, didelė opioidų dozė, nesėkmingi ankstesni detoksikacijos bandymai

Paciento būklės stabilizavimas adekvačiomis metadono hidroclohrido dozėmis ir laipsniškas jų mažinimas (iki nulio) pagal individualią schemą

Gydymas analgetikais (pvz., tramadoliu ir kt.), neuroleptikais (chlorprotiksenu ir kt., nakčiai), C ir B grupės vitaminais

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.) pagal indikacijas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Iki 6 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

12.

Benzodiazepinų abstinencijos detoksikacija

Priklausomybės nuo benzodiazepinų sindromas, abstinencijos būklė, ilgas vartojimas F13.3

Paciento būklės stabilizavimas adekvačiomis benzodiazepinų grupės vaistų dozėmis ir jų laipsniškas mažinimas (iki nulio) pagal individualią schemą

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), betaadrenoblokatoriais (propranolonu), antihistamininiais, vitaminais pagal indikacijas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Ilgalaikė, pagal individu-alias indikacijas gali trukti 12-18 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

13.

Priklausomybės nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų (kanabinoidų, kokaino, haliucinogenų, stimuliuojamųjų, lakiųjų medžiagų) ambulatorinė detoksikacija

Priklausomybės nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų (kanabinoidų, kokaino, haliucinogenų, stimuliuojamųjų, lakiųjų medžiagų) sindromas, abstinencijos būklė F12.3,

F14.3-16.3, F18.3

Gydymas vitaminais, migdomaisiais (ne ilgiau kaip 7 dienas), antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.), nootropais, hepatoprotektoriais ir kt.

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Iki 1 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

14.

Priklausomybės nuo alkoholio palaikomasis gydymas naltreksonu

Priklausomybės nuo alkoholio sindromas (F10.2)

Gydymas opioidų antagonistais (naltreksonu) 50 mg per parą

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pirmą gydymosi mėnesį, vėliau – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites

Psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos esant indikacijų

Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu

6-12 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

15.

Priklausomybės nuo alkoholio palaikomasis gydymas disulfiramu

Priklausomybės nuo alkoholio sindromas (F10.2)

Gydymas disulfiramu ar kitais sensibilizuojamaisiais sudėtiniais medikamentais (Lidevine ir kt.) 0,25- 0,5 g

per parą

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pirmą gydymosi mėnesį, vėliau – ne rečiau kartą per dvi savaites

Psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos esant indikacijų

Pagal indikacijas gydymas antidepresantais (tianeptinu, SSRI ir kt.), bušpironu, hepatoprotektoriais (metadoksinu) ir kt. medikamentais

Periodiški bendri ir kepenų funkcijos tyrimai

Nuo 1 iki 6 mėn., pagal indivi-

dualias indikaci-

jas, ilgiau

Asmens ligos istorija f.025/a

16.

Priklausomybės nuo opioidų palaikomasis gydymas naltreksonu

Priklausomybės nuo opioidų sindromas (F11.2)

Gydymas opioidų antagonistais (naltreksonu) 50 mg per parą. Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pirmą gydymosi mėnesį, vėliau – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites

Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu

Periodiški bendri ir kepenų funkcijos tyrimai

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse – ne rečiau kaip kartą per mėnesį

Psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos esant indikacijų

6-12 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

17.

Priklausomybės nuo opioidų palaikomasis gydymas metadonu (substitucinė terapija)

Priklausomybės nuo opioidų sindromas, kasdieninis opioidų vartojimas pastaruosius 2 metus, keli nesėkmingi detoksikacijos bandymai ambulatoriškai ir/ar stacionare, paciento amžius 18 metų ir daugiau.

Papildomos indikacijos: sunkūs somatiniai ir infekciniai susirgimai, nėštumas, psichikos ligos, ŽIV infekcija, AIDS

Gydymas opioidų agonistais (metadonu)

Gydymas skiriamas pacientui raštiškai paprašius, sudarant nustatytos formos sutartį, Gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu

Paciento būklės stabilizavimas skiriant adekvačias metadono hidroclohrido dozes, efektyviai blokuojančias abstinencijos simptomus

Pagal indikacijas papildomas gydymas antidepresantais (tianeptinu, SSRI ir kt.), bušpironu, hepatoprotektoriais ir kt. medikamentais

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Tyrimai dėl ŽIV infekcijos, tuberkuliozės, lytiškai plintančių ligų, bendri kraujo ir šlapimo tyrimai – ne rečiau kaip 2 kartus per metus

Vidaus ligų ir kitų specialistų konsultacijos pagal indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį

Psichologo konsultacija (individuali, grupinė) – 1-2 kartus per mėnesį

Socialinio darbuotojo konsultacija – 1-2 kartus per mėnesį

Pagal indivi-dualias indika-cijas, ne mažiau kaip

1 metus

Asmens ligos istorija f.025/a

18.

Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromo nespecifinis palaikomasis gydymas ir atkryčių profilaktika

Priklausomybės nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų sindromas, susilaikymo nuo psichiką veikiančių medžiagų (remisijos) būsena F1x.2

Gydymas vitaminais, migdomaisiais (ne ilgiau kaip 7 dienas), antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.), bušpironu, nootropais, hepatoprotektoriais ir kt. pagal indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę

Psichologo konsultacija (individuali, grupinė) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį

Socialinio darbuotojo konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Alkoholio koncentracijos iškvepiame ore nustatymas techninėmis priemonėmis

6-12 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

19.

Disulfiramo implantacija į raumenis arba paodį

Priklausomybės nuo alkoholio sindromas, pabaigus detoksikaciją (F10.2). Paciento motyvai dėl šio gydymo metodo

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija

Motyvacijos susilaikyti nuo psichoaktyvių medžiagų stiprinimas

Disulfiramo chirurginė implantacija į raumenis arba paodi (skiriama pacientui raštiškai paprašius)

Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu

 

Asmens ligos istorija f.025/a

Šie priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartai privalomi organizuojant asmens sveikatos priežiūrą licencijuotuose psichikos sveikatos centruose ir priklausomybės ligų centrų ambulatoriniuose skyriuose. Įstaigos turi būti aprūpintos techninėmis priemonėmis psichiką veikiančioms medžiagoms organizmo terpėse nustatyti (alkotesteriais, greito narkotinių medžiagų nustatymo priemonėmis ir kt.). Įstaigose, kuriose gydoma opioidų agonistais, turi būti įrengtos teisės aktais nustatytos patalpos medikamentams saugoti.

Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugas pagal nustatytus aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvus teikia gydytojai psichiatrai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai ir psichologai pagal kompetenciją, vadovaudamiesi medicinos normomis. Sergančiųjų priklausomybės ligomis asmenų sveikatos priežiūra (gydymas ir reabilitacija) derinama su bendrosios praktikos gydytojais ir/ar kitais pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2002 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 204

 

PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO IR REABILITACIJOS STANDARTAI.

ANTRINIO LYGIO PASLAUGOS

 

Eil.

Nr.

Paslaugos

Indikacijos

Priemonės

Trukmė

Pildomi dokumentai

1.

Priklausomybės ligų psichiatro apžiūra ir diagnozės patikslinimas arba nustatymas

Gydytojo nukreipimas

F.10 – F.19

Priklausomybės ligų psichiatro apžiūra

Toksikologinis psichiką veikiančiųjų medžiagų nustatymas organizmo terpėse (priklausomybės ligų psichiatro nuožiūra)

Kraujo ir šlapimo tyrimai

EKG pagal indikacijas

Tyrimai dėl lytiškai plintančių ligų, ŽIV, tuberkuliozės pagal indikacijas

Diagnozės nustatymas (patikslinimas)

45 min.

Asmens ligos istorija f.025/a ir/ar Gydymo stacionare ligos istorija f.003/a

2.

Medicininė apžiūra apsvaigimui nustatyti

Įtarimas dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų

F.10 – F.19

Objektyvių ir subjektyvių apsvaigimo psichiką veikiančiomis medžiagomis duomenų įvertinimas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

30 min.

Medicininės apžiūros apsvaigimui nustatyti aktas f.155/a

3.

Psichologo, psichoterapeuto konsultacija

Priklausomybės ligų psichiatro nukreipimas

Paciento psichologinės būklės įvertinimas

Psichokorekcija, psichoterapija, rekomendacijos

45 min.

Asmens ligos istorija f.025/a ir/ar Gydymo stacionare ligos istorijos f.003/a įdėklai

4.

Socialinio darbuotojo konsultacija

Priklausomybės ligų psichiatro nukreipimas

Paciento socialinės būklės įvertinimas

Socialinės pagalbos ir socialinės reabilitacijos organizavimas, rekomendacijos

45 min.

Asmens ligos istorija f.025/a ir/ar Gydymo stacionare ligos istorijos f.003/a įdėklai

5.

Alkoholinės abstinencijos ambulatorinė detoksikacija

Lengva ir vidutinė abstinencijos būklė F10.3

„Prisotinamoji“ benzodiazepinų grupės (arba panašiai veikiančių) vaistų dozė pirmomis dienomis ir jos laipsniškas mažinimas (iki nulio)

Gydymas pagal indikacijas C ir B grupės vitaminais, magnio sulfatu per os ir parenteraliai, migdomaisiais (nitrazepamu ir kt.) ne ilgiau kaip 7 paras, nootropais, heptoprotektoriais (metadoksinu ir kt.)

Psichologo konsultacija (jei reikia)

Socialinio darbuotojo konsultacija (jei reikia)

Alkoholio koncentracijos iškvepiame ore matavimas techninėmis priemonėmis

3-7 paros

Asmens ligos istorija f.025/a

6.

Alkoholinės abstinencijos stacionarinė detoksikacija

Vidutinė ir sunki abstinencijos būklė

F.10.3

„Prisotinamoji“ benzodiazepinų grupės (arba panašiai veikiančių) vaistų dozė pirmomis dienomis ir jos laipsniškas mažinimas (iki nulio) arba „prisotinamoji“ karbamazepino (arba panašiai veikiančių) vaistų dozė pirmomis dienomis ir jos laipsniškas mažinimas (iki nulio)

Gydymas B grupės vitaminais, vitaminu C, magnio sulfatu per os ir parenteraliai, migdomaisiais (nitrazepamu ir kt.) ne ilgiau kaip 7 paras pagal indikacijas, neuroleptikais (chlorprotiksenu, melperonu, haloperidoliu, tiapridu ir kt.), antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), nootropais, hepatoprotektoriais (metadoksinu ir kt.)

Gydymas nuo traukulių pagal indikacijas

Psichologo konsultacija (individuali arba grupinė)

Socialinio darbuotojo konsultacija (individuali arba grupinė) – ne mažiau kaip 7,5 val. per savaitę

Somatinių sutrikimų simptominis gydymas

Laboratoriniai tyrimai pagal indikacijas

Specialistų konsultacijos pagal indikacijas

Funkcinė diagnostika pagal indikacijas

5-14 parų

Gydymo stacionare ligos istorija f.003/a

7.

Opioidinės abstinencijos ambulatorinė detoksikacija

Lengva ir vidutinė abstinencijos būklė

F.11.3

„Prisotinamoji“ karbamazepino (arba panašiai veikiančių) vaistų dozė pirmomis dienomis ir jos laipsniškas mažinimas (iki nulio)

Gydymas analgetikais (tramadoliu ir kt.), neuroleptikais (chlorprotiksenu ir kt. nakčiai),
C ir B grupės vitaminais

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), nootropais pagal indikacijas

Psichologo konsultacija (individuali arba grupinė)

Socialinio darbuotojo konsultacija (individuali arba grupinė)

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse pagal indikacijas

Iki 28 dienų

Asmens ligos istorija f.025/a

8.

Opioidinės abstinencijos stacionarinė detoksikacija

Lengva, vidutinė ir sunki abstinencijos būklė

F.11.3

„Prisotinamoji“ klonidino, karbamazepino (arba panašiai veikiančių) vaistų dozė pirmomis dienomis ir jos laipsniškas mažinimas (iki nulio)

Gydymas analgetikais (tramadoliu ir kt.), neuroleptikais (chlorprotiksenu ir kt. nakčiai),
B grupės ir C vitaminais, nootropais

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.) pagal indikacijas

Psichologo konsultacija (individuali arba grupinė)

Socialinio darbuotojo konsultacija ir dalyvavimas motyvacijų grupėje

Somatinių sutrikimų simptominis gydymas

Laboratoriniai tyrimai pagal indikacijas

Specialistų konsultacijos pagal indikacijas

Funkcinė diagnostika pagal indikacijas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Iki 28 dienų

Gydymo stacionare ligos istorija f.003/a

9.

Trumpalaikė opioidinės abstinencijos ambulatorinė detoksikacija metadonu

Priklausomybės nuo opioidų sindromas, ilgas vartojimas, abstinencijos būklė, nesėkmingi ankstesni detoksikacijos bandymai

F11.3

Paciento būklės stabilizavimas skiriant adekvačias metadono hidroclohrido dozes ir laipsniškas šių dozių mažinimas (iki nulio) pagal individualią schemą

Gydymas analgetikais (tramadoliu ir kt.), neuroleptikais (chlorprotikesnu ir kt. nakčiai),
B grupės ir C vitaminais, nootropais

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.)

Psichologo konsultacija (individuali arba grupinė)

Socialinio darbuotojo konsultacija (individuali arba grupinė)

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Iki 3 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

10.

Trumpalaikė opioidinės abstinencijos stacionarinė detoksikacija metadonu

Priklausomybės nuo opioidų sindromas, ilgas vartojimas, abstinencijos būklė, nesėkmingi ankstesni detoksikacijos bandymai

F11.3

Paciento būklės stabilizavimas skiriant adekvačias metadono hidroclohrido dozes ir laipsniškas šių dozių mažinimas (iki nulio) pagal individualią schemą

Pabaigus detoksikaciją metadonu, detoksikacija skiriant „prisotinamąją“ karbamazepino, klonidino (arba panašiai veikiančių) vaistų dozę ir ją laipsniškai mažinant (iki nulio)

Gydymas analgetikais (tramadoliu ir kt.), neuroleptikais (chlorprotiksenu ir kt. nakčiai),
C ir B grupės vitaminai

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.) pagal indikacijas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse pagal indikacijas

Psichologo konsultacija (individuali)

Soc. darbuotojo konsultacija (individuali arba grupinė)

Somatinių sutrikimų simptominis gydymas

Laboratoriniai tyrimai pagal indikacijas

Specialistų konsultacijos pagal indikacijas

Funkcinė diagnostika pagal indikacijas

Iki 1 mėn.

Gydymo stacionare ligos istorija f.003/a

11.

Ilgalaikė opioidinės abstinencijos detoksikacija metadonu

Priklausomybės nuo opioidų sindromas, ilgas vartojimas, abstinencijos būklė, didelė opioidų dozė, nesėkmingi ankstesni detoksikacijos bandymai

F11.3

Paciento būklės stabilizavimas, skiriant adekvačias metadono hidroclohrido dozes ir laipsniškas šių dozių mažinimas (iki nulio) pagal individualią schemą

Gydymas analgetikais (tramadoliu ir kt.), neuroleptikais (chlorprotiksenu ir kt. nakčiai),
B grupės ir C vitaminais

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), bušpironu

Psichologo konsultacija (individuali)

Socialinio darbuotojo konsultacija (prireikus)

 

Iki 6 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

12.

Benzodiazepinų abstinencijos detoksikacija

Priklausomybės nuo benzodiazepinų sindromas, ilgalaikis vartojimas F13.3

Paciento būklės stabilizavimas skiriant adekvačias benzodiazepinų grupės vaistų dozes ir laipsniškas šių dozių mažinimas (iki nulio) pagal individualią schemą

Gydymas kitais neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.) ir antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), vitaminais

Ilgalaikė pagal individualias indikacijas, atskirais atvejais iki 12-18 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

13.

Priklausomybės nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų (kanabinoidų, kokaino, haliucinogenų, stimuliuojamųjų, lakiųjų medžiagų) ambulatorinė detoksikacija

Priklausomybės nuo kanabinoidų, kokaino, haliucinogenų, stimuliuojamųjų ir lakiųjų medžiagų sindromas, abstinencijos būklė F12.3, F14.3-F16.3, F18.3

Gydymas vitaminais, migdomaisiais (ne ilgiau kaip 7 dienas), antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.), bušpironu, nootropais, hepatoprotektoriais ir kt. pagal indikacijas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse pagal indikacijas

Iki 1 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

14.

Priklausomybės nuo kitų psichoaktyvių medžiagų (kanabinoidų, kokaino, haliucinogenų, stimuliuojamųjų, lakiųjų medžiagų) stacionarinė detoksikacija

Priklausomybės nuo kanabinoidų, kokaino, haliucinogenų, stimuliuojamųjų ir lakiųjų medžiagų sindromas, abstinencijos būklė

F12.3, F14.3-F16.3, F18.3

Gydymas vitaminais, migdomaisiais (ne ilgiau kaip 7 dienas), antidepresantais (amitriptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.), bušpironu, nootropais, hepatoprotektoriais ir kt. pagal indikacijas

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse pagal indikacijas

Iki 1 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

15.

Priklausomybės nuo alkoholio palaikomasis gydymas naltreksonu

Priklausomybė nuo alkoholio F10.2

Gydymas opioidų antagonistais (naltreksonu) 50 mg per parą

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pirmą gydymosi mėnesį, vėliau – ne rečiau kartą per dvi savaites

Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu

6-12 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

16.

Priklausomybės nuo alkoholio palaikomasis gydymas disulfiramu

Priklausomybė nuo alkoholio F10.2

Gydymas disulfiramu ar kitais sudėtiniais sensibilizuojamaisiais medikamentais (Lidevine ir kt.) 0,25- 0,5 g per parą

Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pirmą gydymosi mėnesį, vėliau – ne rečiau kartą per dvi savaites

Psichologo konsultacija (individuali)

Socialinio darbuotojo konsultacija (jei reikia)

Nuo 1 iki 6 mėn., pagal individualias indikacijas – ilgiau

Asmens ligos istorija f.025/a

17.

Priklausomybės nuo opioidų palaikomasis gydymas naltreksonu

Priklausomybės nuo opioidų sindromas F11.2

Gydymas opioidų antagonistais (naltreksonu) 50 mg per parą

Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pirmą gydymosi mėnesį, vėliau – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse pgal indikacijas

Psichologo konsultacija (individuali)

Socialinio darbuotojo konsultacija (jei reikia)

6-12 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

18.

Priklausomybės nuo opioidų palaikomasis gydymas metadonu (substitucinė terapija)

Priklausomybės nuo opioidų sindromas, kasdieninis opioidų vartojimas pastarųjų 2 metų laikotarpiu, keli nesėkmingi detoksikacijos bandymai ambulatoriškai ir/ar stacionare, paciento amžius – 18 metų ir daugiau. Papildomos indikacijos: sunkūs somatiniai ir infekciniai susirgimai, nėštumas, psichikos ligos, ŽIV infekcija, AIDS F11.2

Gydymas opioidų agonistais (metadonu ir kt.)

Gydymas skiriamas pacientui raštiškai paprašius, sudarant nustatytos formos sutartį, Gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu

Paciento būklės stabilizavimas skiriant adekvačias metadono hidroclohrido dozes, efektyviai blokuojančias abstinencijos simptomus

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse – ne rečiau kaip kartą per mėnesį, jei reikia – dažniau

Tyrimai dėl ŽIV infekcijos, tuberkuliozės, lytiškai plintančių ligų, kraujo ir šlapimo tyrimai – ne rečiau kaip kartą per metus

Terapeuto ir kitų specialistų konsultacijos pagal indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę

Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu

 

Pagal individualias indikacijas – ne trumpiau kaip 1 metai

Asmens ligos istorija f.025/a

19.

Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromo nespecifinis ambulatorinis palaikomasis gydymas ir atkryčių profilaktika

Priklausomybės nuo kitų psichiką veikiančių medžiagų sindromas susilaikymo nuo psichiką veikiančių medžiagų (remisijos) būsena F1x.2

Gydymas vitaminais, migdomaisiais (ne ilgiau kaip 7 dienas), antidepresantais (amitritptilinu, tianeptinu, SSRI ir kt.), neuroleptikais (tiapridu, melperonu ir kt.), bušpironu, nootropais, hepatoprotektoriais (metadoksinu ir kt.) pagal indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį

Psichologo konsultacija (individuali, grupinė) – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį

Socialinio darbuotojo konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Alkoholio koncentracijos iškvepiame ore matavimas techninėmis priemonėmis

 

6-12 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

20.

Disulfiramo implantacija į raumenis arba paodį

Priklausomybės nuo alkoholio sindromas, pabaigus detoksikaciją

Priklausomybės nuo alkoholio sindromas pabaigus detoksikaciją

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija, motyvacijos gydytis stiprinimas

Disulfiramo implantacija į raumenis arba paodį

Skiriamas pacientui raštiškai paprašius

Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu

 

Asmens ligos istorija f.025/a ir Gydymo stacionare ligos istorija f.003/a

21.

Trumpa ambulatorinė psichoterapinė reabilitacijos (Minesotos) programa dienos centre

Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromas (F.1x.2), po detoksikacijos

Nepalanki šeimos ir socialinė situacija

Individuali ir grupinė psichoterapija, terapija bendruomenėje, užsiėmimai su psichologu, socialiniu darbuotoju, specialios literatūros skaitymas, AA ir AN „12 žingsnių“ programos įsisavinimas, dienoraščio pildymas, videofilmų peržiūra ir aptarimas, AA ir AN susirinkimų lankymas ir kitų programos užduočių vykdymas

Psichofarmakoterapija pagal individualias indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę

Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės) – ne mažiau kaip 4 val. per savaitę

Socialinio darbuotojo konsultacijos – ne mažiau kaip 4 val. per savaitę

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Alkoholio koncentracijos iškvepiamame ore matavimas techninėmis priemonėmis

1-3 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

22.

Trumpa stacionarinė psichoterapinė reabilitacijos programa (Minesotos programa)

Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromas (F.1x.2), po detoksikacijos

Nepalanki šeimos ir socialinė situacija

Individuali ir grupinė psichoterapija, terapija bendruomenėje, užsiėmimai su psichologu, socialiniu darbuotoju, specialios literatūros skaitymas, AA ir AN „12 žingsnių“ programos įsisavinimas, dienoraščio pildymas, videofilmų peržiūra ir aptarimas, AA ir AN susirinkimų lankymas ir kitų programos užduočių vykdymas

Psichofarmakoterapija pagal individualias indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę

Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės) – ne mažiau kaip 12 val. per savaitę

Socialinio darbuotojo konsultacijos – ne mažiau kaip 12 val. per savaitę

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Alkoholio koncentracijos iškvepiamame ore matavimas techninėmis priemonėmis

4-6 sav.

Gydymo stacionare ligos istorija f.003/a

23.

Vidutinės trukmės ambulatorinė psichoterapinė reabilitacijos programa dienos centre

Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromas (F.1x.2), po detoksikacijos

Nepalanki šeimos ir socialinė situacija

Individuali ir grupinė psichoterapija, terapija bendruomenėje, užsiėmimai su psichologu, socialiniu darbuotoju, specialios literatūros skaitymas, AA ir AN „12 žingsnių“ programos įsisavinimas, dienoraščio pildymas, videofilmų peržiūra ir aptarimas, AA ir AN susirinkimų lankymas ir kitų programos užduočių vykdymas

Psichofarmakoterapija pagal individualias indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites

Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės) – ne mažiau kaip 4 val. per savaitę

Socialinio darbuotojo konsultacijos – ne mažiau kaip 4 val. per savaitę

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Alkoholio koncentracijos iškvepiame ore matavimas techninėmis priemonėmis

3-6 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

24.

Vidutinės trukmės stacionarinė psichoterapinė reabilitacijos programa

Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromas (F.1x.2), po detoksikacijos

Socialinė dekompensacija, socialinės paramos sistemos nebuvimas Gretutiniai psichikos ir somatiniai sutrikimai

Individuali ir grupinė psichoterapija, terapija bendruomenėje, užsiėmimai su psichologu, socialiniu darbuotoju, specialios literatūros skaitymas, AA ir AN „12 žingsnių“ programos įsisavinimas, dienoraščio pildymas, videofilmų peržiūra ir aptarimas, AA ir AN susirinkimų lankymas ir kitų programos užduočių vykdymas

Psichofarmakoterapija pagal individualias indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites

Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės) – ne mažiau kaip 12 val. per savaitę

Socialinio darbuotojo konsultacijos – ne mažiau kaip 12 val. per savaitę

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Alkoholio koncentracijos iškvepiame ore matavimas techninėmis priemonėmis

6 sav. –

6 mėn.

Gydymo stacionare ligos istorija f.003/a

25.

Ilgalaikė ambulatorinė psichoterapinė reabilitacijos programa dienos centre

Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromas (F.1x.2), po detoksikacijos Nepalanki šeimos ir socialinė situacija

Individuali ir grupinė psichoterapija, terapija bendruomenėje, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, specialios literatūros skaitymas, AA ir AN „12 žingsnių“ programos įsisavinimas, dienoraščio pildymas, videofilmų peržiūra ir aptarimas, AA ir AN susirinkimų lankymas ir kitų programos užduočių vykdymas

Psichofarmakoterapija pagal individualias indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites

Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės) – ne mažiau kaip 4 val. per savaitę

Socialinio darbuotojo konsultacijos – ne mažiau kaip 4 val. per savaitę

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Alkoholio koncentracijos iškvepiame ore matavimas techninėmis priemonėmis

6 – 12 mėn.

Asmens ligos istorija f.025/a

26.

Ilgalaikė stacionarinė psichoterapinė reabilitacijos programa

Priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų sindromas (F.1x.2), po detoksikacijos, žymi socialinė dekompensacija, socialinės paramos sistemos nebuvimas, gretutiniai psichikos ir somatiniai sutrikimai

Individuali ir grupinė psichoterapija, terapija bendruomenėje, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, specialios literatūros skaitymas, AA „12 žingsnių“ programos įsisavinimas, dienoraščio pildymas, videofilmų peržiūra ir aptarimas, AA susirinkimų lankymas ir kitų programos užduočių vykdymas

Psichofarmakoterapija pagal individualias indikacijas

Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per 2 savaites

Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės) – ne mažiau kaip 12 val. per savaitę

Socialinio darbuotojo konsultacijos – ne mažiau kaip 12 val. per savaitę

Toksikologinis psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse

Alkoholio koncentracijos iškvepiame ore matavimas techninėmis priemonėmis

6-14 mėn.

Gydymo stacionare ligos istorija f.003/a

 

Šie priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartai privalomi organizuojant asmens sveikatos priežiūrą atitinkamai licencijuotuose priklausomybės ligų ir psichiatrijos stacionaruose, jų konsultacinėse poliklinikose. Įstaigos privalo būti aprūpintos techninėmis priemonėmis psichiką veikiančioms medžiagoms organizmo terpėse nustatyti (alkotesteriais, greito narkotinių medžiagų nustatymo ir kt.). Sunkios abstinencijos (įskaitant abstinencijos būklę su delyru) ir kitoms būklėms gydyti, esant indikacijų, asmens sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama atitinkamais teisės aktais aprobuota medicinos technika ir medikamentai hemosorbcijai, trumpalaikei narkozei, elektroimpulsinei terapijai atlikti, dirbtinis kraujas, taip pat ir kita atitinkamais teisės aktais aprobuota medicinos technika ir medikamentai.

Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos paslaugas teikia gydytojai psichiatrai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai, psichologai, kiti asmens sveikatos priežiūros specialistai pagal kompetenciją, vadovaudamiesi medicinos normomis. Sergančiųjų priklausomybės ligomis asmenų tolimesnė sveikatos priežiūra (gydymas ir reabilitacija) turi būti derinama su pirminės sveikatos priežiūros specialistais.

______________