LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ DALINIO PAKEITIMO

 

2002 m. gegužės 3 d. Nr. 198

Vilnius

 

 

Iš dalies pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin.,2000, Nr. 47-1365):

1. 7 priedo „Vairuotojų sveikatos tikrinimų tvarka“ II skyriaus „Transporto priemonių vairuotojų sveikatos tikrinimo mastas ir periodiškumas.“ 1.1, 2.2 ir 3 punktuose išbraukiu žodžius „akušeris-ginekologas (moterims)“.

2. Laikau netekusiais galios IV skyriaus „Ligos ir kiti sutrikimai, dėl kurių negalima vairuoti transporto priemonių (medicininės kontraindikacijos)“ 24 ir 39 punktus.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS