LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2002 m. sausio 31 d. Nr. 151

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 1996, Nr. 44-1084; 1997, Nr. 69-1751; 2000, Nr. 109-3480) patvirtintus Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifus:

1. Išdėstyti 3.1 punktą taip:

„3.1. už vizų išdavimą:

paprastosios vizos                                                                                       10 JAV dolerių

specialiosios vizos                                                                                       50 JAV dolerių

tranzitinės vizos                                                                                          5 JAV doleriai

oro uosto tranzitinės vizos                                                                          5 JAV doleriai

grupinės vizos                                                                                             po 7 JAV dolerius už asmenį

grupinės tranzitinės vizos                                                                            po 5 JAV dolerius už asmenį“.

2. Išdėstyti 3.1 punkto 1 pastabą taip:

„1. Jeigu viza (įskaitant grupinę) yra dvikartinė tranzitinė, dvikartinė oro uosto tranzitinė arba daugkartinė, konsulinis mokestis už jos išdavimą kiekvienam asmeniui didinamas 10 JAV dolerių“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                           ANTANAS VALIONIS