LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL APDOVANOJIMO SAUSIO 13-OSIOS ATMINIMO MEDALIU

 

2002 m. sausio 4 d. Nr. 1635

Vilnius

 

1 straipsnis.

Laisvės gynėjų dienos proga Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanojami šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, 1991 metų sausio–rugsėjo mėnesiais aktyviai gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę:

Antanas ABROMAVIČIUS (Klaipėdos m.);

Armandas ANDRIUŠAITIS (Vilniaus m.);

Osvaldas ANDRIUŠKEVIČIUS (Vilniaus m.);

Arvydas ANGLICKAS (Vilniaus m.);

Andris ARAMINS (Latvijos Respublika);

Vytautas Kazimieras ARANAUSKAS (Vilniaus m.);

Simas ARDŽIŪNAS (Vilniaus m.);

Rolandas AUGULIS (Vilniaus m.);

Zita BACEVIČIENĖ (Vilniaus m.);

Algirdas Jurgis BAJARKEVIČIUS (po mirties, Marijampolės m.);

Laimutė BALODE (Latvijos Respublika);

Andrius BALTUŠKA (Klaipėdos m.);

Aldona BANITAUSKIENĖ (po mirties, Vilniaus m.);

Justinas BAUTRĖNAS (Vilniaus m.);

Albertas BEKINTIS (Šiaulių m.);

Regyna BELIAVSKA (Latvijos Respublika);

Gražina BELICKIENĖ (Vilniaus m.);

Alvydas BENOŠIS (Vilniaus m.);

Jurgis BITAUTAS (Vilniaus m.);

Algimantas BRUZGYS (Vilniaus m.);

Vladas BRUŽĖ (Vilniaus m.);

Jovita BUDZINAUSKIENĖ (Latvijos Respublika);

Vytautas ČEPUKAS (Vilniaus m.);

Jadvyga ČESNULEVIČIENĖ (Vilniaus m.);

Aloyzas ČIVAS (Kėdainių m.);

Imantas Bernardas DAGYS (Vilniaus m.);

Aloyzas DANIUSEVIČIUS (Kauno raj.);

Albinas DAUBARAS (Vilniaus m.);

Valerija DAUKAITĖ (Vilniaus m.);

Laimontas DAUNORAVIČIUS (Vilniaus m.);

Vaclovas DAUNORAVIČIUS (Vilniaus m.);

Dialita DIDŽIULYTĖ (Vilniaus m.);

Virginijus DIMAVIČIUS (Vilniaus m.);

Ivan DUDARENKO (Ukraina)

Gediminas DZENA (Anykščių raj.);

Algimantas EIČINAS (Latvijos Respublika);

Biruta FLANDERE (Latvijos Respublika);

Tatjana FROLOVA (Rusijos Federacija)

Gintaras GAILIUS (Vilniaus m.);

Vytautas GALINIS (Vilniaus m.);

Gintaras GEČĖNAS (Vilniaus m.);

Valdis GIRGENSONS (Latvijos Respublika);

Virginijus GRAMAUSKAS (Vilniaus m.);

Vitalija GRIGARAVIČIENĖ (Vilniaus raj.);

Zita GRIŽIENĖ (Vilniaus m.);

Birutė GUDELEVIČIENĖ (Vilniaus m.);

Elena GUIGIENĖ (Vilniaus m.);

Vaidilutė INDRELIENĖ (Latvijos Respublika);

Raimundas YLA (Kauno m.);

Zelma JADZEVIČIENĖ (Vilniaus m.);

Ona JAKUBICKIENĖ (Vilniaus m.);

Zigfridas JANKAUSKAS (Vilniaus m.);

Leonas JANKEVIČIUS (Vilniaus m.);

Rimgaudas JANUTĖNAS (Vilniaus m.);

Aleksandr JEGOROV (Vilniaus m.);

Vytautas JODEIKA (Kauno m.);

Danutė JOKŪBAITIENĖ (Vilniaus m.);

Julius JONUŠYS (Vilniaus m.);

Zigrida Dalia JUREVIČA (Latvijos Respublika);

Darija JUŠKEVIČA (Latvijos Respublika);

Jonas KAČERAUSKAS (Vilniaus m.);

Rimvydas KAIKARIS (Vilniaus m.);

Ramūnas KALETKA (Kauno raj.);

Virginija KALVAITIENĖ (Vilniaus m.);

Jūratė KAZICKAITĖ (JAV);

Rimvydas KAZLAUSKAS (po mirties, Latvijos Respublika);

Sigita KAZLOVSKA (Latvijos Respublika);

Ramutė KINDURIENĖ (Vilniaus m.);

Jonas KLIMAS (Vilniaus m.);

Jonas KLISEVIČIUS (po mirties, Latvijos Respublika);

Alė KLOVAITĖ (Vilniaus m.);

Narimantas KNEIŽYS (Vilniaus m.);

Arūnė KONTAUTAITĖ (Vilniaus m.);

Juozas KONTAUTAS (Vilniaus m.);

Aldona KORSAKIENĖ (Vilniaus m.);

Vladas KRUŠNA (Alytaus raj.);

Juozas KRUŽIKAS (Latvijos Respublika);

Viktorija KUDABIENĖ (Vilniaus m.);

Gitana KUDIRKIENĖ (Vilniaus m.);

Zina KUKTIENĖ (Vilniaus m.);

Rasa KUNČINIENĖ (Vilniaus m.);

Janina LANIAUSKIENĖ (Vilniaus m.);

Gintautas LAPINSKAS (Vilniaus m.);

Irena LAUKIONYTĖ (Vilniaus m.);

Arūnas LAURINAITIS (Vilniaus m.);

Antanas LEKŠAITIS (Jurbarko m.);

Vaclovas LITVINAS (Vilniaus m.);

Vytautas LUKAVIČIUS (Vilniaus m.);

Jadvyga MACKEVIČIENĖ (Vilniaus m.);

Leonas Laimutis MAČIŪNAS (Vilniaus m.);

Violeta MANIUŠKIENĖ (Vilniaus m.);

Aldona Veronika MARKAUSKIENĖ (Vilniaus m.);

Kazys MARTINKĖNAS (Vilniaus m.);

Henrikas MARTINONIS (Vilniaus m.);

Stefans MASJULIANIS (Latvijos Respublika);

Ilona MAŽEIKYTĖ (Vilniaus m.);

Artūras MERKYS (Vilniaus m.);

Danielius MICKEVIČIUS (Vilniaus m.);

Vladislava MIKALAUSKAITĖ (Vilniaus m.);

Antanas MIKALAUSKAS (Vilniaus m.);

Saulutė MISIŪNIENĖ (Vilniaus m.);

Pranas MORKŪNAS (Prienų m.);

Vanda MOROZOVA (Vilniaus m.);

Petras MOZŪRA (Vilniaus m.);

Stasys MURAUSKAS (Vilniaus m.);

Romualdas NARBUTTAS (Vilniaus m.);

Gediminas NARIJAUSKAS (Vilniaus m.);

Regina NARUTIENĖ (Vilniaus m.);

Jadvyga NEIMANE (Latvijos Respublika);

Petras PALECKIS (Vilniaus m.);

Angelė PAŠTUKIENĖ (Druskininkų m.);

Feliksas PAULAUSKAS (Klaipėdos m.);

Jonas Mindaugas PALIULIS (Vilniaus m.);

Povilas PAUPARAS (Vilniaus m.);

Jolanta PEČIUKEVIČIŪTĖ-GROFMAN (JAV);

Elena PEKELIŪNIENĖ (Vilniaus m.);

Regina PETKELIENĖ (Vilniaus m.);

Danutė PETRAUSKIENĖ (Vilniaus m.);

Stasys PILSUDSKIS (Vilniaus m.);

Aleksandra PIŠČAKO (Vilniaus m.);

Kazimieras POCIUS (Vilniaus m.);

Dina POŠKUVIENĖ (Vilniaus m.);

Artūras POVILIŪNAS (Vilniaus m.);

Natalija POŽELIENĖ (Vilniaus m.);

Vytautas PRONCKUS (Latvijos Respublika);

Genovaitė PUSKEPALIENĖ (Kauno m.);

Artūras RAČAS (Vilniaus m.);

Vaidotas RAMBYNAS (Vilniaus m.);

Viktoras RANDAKEVIČIUS (Vilniaus m.);

William RAPSHYS (JAV);

Antanas RAŠIMAS (Vilniaus m.);

Romualds RAŽUKS (Latvijos Respublika);

Mindaugas REIČIŪNAS (Jurbarko raj.);

Arvydas REPŠYS (Vilniaus m.);

Rimvydas RIMŠELIS (Vilniaus m.);

Janis RUDAKS (Latvijos Respublika);

Jadvyga Danutė RUNKAUSKYTĖ (Akmenės m.);

Vytautas RUTKAUSKAS (Vilniaus m.);

Vytautas SABALIAUSKAS (Latvijos Respublika);

Valdas SANKAUSKAS (Vilniaus m.);

Nina SAVČENKO (Vilniaus m.);

Petras SERAPINAS (Vilniaus m.);

Birutė SIMANAVIČIENĖ (Vilniaus m.);

Pranas SKAISGIRIS (Vilniaus m.);

Meilė SLAVINSKIENĖ (Vilniaus m.);

Algirdas Antanas SMAIDRYS (Vilniaus m.);

Rasa SMALINSKAITĖ (Vilniaus m.);

Bronislavs SPRIDZANS (Latvijos Respublika);

Romualdas STABINGIS (Latvijos Respublika);

Vladas STANKEVIČIUS (Vilniaus m.);

Gintautas STATKUS (Vilniaus m.);

Dalia STRAŽNICKIENĖ (Vilniaus m.);

Evaldas STROPUS (Vilniaus m.);

Džiugas STULPINAS (Vilniaus m.);

Vlada STUMBRIENĖ (Vilniaus m.);

Dalia ŠAULYTĖ-SKAIRIENĖ (Vilniaus m.);

Džilda ŠEPETIENĖ (Vilniaus m.);

Jūratė ŠIDLAUSKIENĖ (Latvijos Respublika);

Robertas ŠILEIKIS (Vilniaus m.);

Darius ŠLAPAKAUSKAS (Vilniaus m.);

Nijolė ŠUŠLIAKOVA (Vilniaus m.);

Dainius ŠVEDAS (Vilniaus m.);

Jonas TOMKVAITIS (Latvijos Respublika);

Regina TAMOŠAUSKIENĖ (Vilniaus m.);

Aldona TREIJA (Latvijos Respublika);

Sofija ULEVIČ (Vilniaus m.);

Artūras UNGULAITIS (Vilniaus m.);

Algirdas USONIS (Vilniaus m.);

Vaidotas VAIČAITIS (Vilniaus m.);

Algis VAIČELIŪNAS (Vilniaus m.);

Violeta VAINAUSKIENĖ (Vilniaus m.);

Juozas VAITKUS (Vilniaus m.);

Benediktas VALAUSKAS (Klaipėdos m.);

Virginija VALIAUSKIENĖ (Vilniaus m.);

Loreta VARNAITĖ-VISKAUSKIENĖ (Jurbarko m.);

Jonas VARNAS (Vilniaus m.);

Rima VASKELIENĖ (Vilniaus m.);

Virginijus VENCKŪNAS (Vilniaus m.);

Regina VERBAITIENĖ (Vilniaus m.);

Vidmondas VĖGELIS (Vilniaus m.);

Vytautas VILEIŠA (Klaipėdos m.);

Kęstutis VIRKETIS (Vilniaus m.);

Ernestas VYRUKAITIS (Vilniaus m.);

Elžbieta VYŠNIAUSKIENĖ (Vilniaus m.);

Eimutis VOLDEMARAS (Vilniaus m.);

Ona VOLUNGEVIČIŪTĖ (Vilniaus m.);

Halina ZAIKAUSKAITĖ (Vilniaus m.);

Regina ZDANAVIČIENĖ (Vilniaus m.);

Virginija ŽEKONYTĖ (Vilniaus m.);

Stanislovas ŽILINSKAS (Vilniaus m.);

Dalia ŽIMKUVIENĖ (Vilniaus m.);

Adolfas ŽUKAUSKAS (Vilniaus m.).

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________