LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

NUTARIMAS

 

1994 m. gruodžio 16 d. Nr.614

Vilnius

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS VADOVO

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba  n u t a r i a :

1. Atleisti Algimantą PAVILONĮ iš Lietuvos Respublikos Seimo

kanceliarijos vadovo pareigų nuo 1994 m. gruodžio 18 dienos.

2.  Paskirti   Arvydą  KREGŽDĘ  Lietuvos  Respublikos  Seimo

kanceliarijos vadovu nuo 1994 m. gruodžio 19 dienos.

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS                            ČESLOVAS JURŠĖNAS