Išrašas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SOCIALINIŲ  REIKALŲ IR DARBO KOMITETAS

 

Lietuvos Respublikos Seimui                                                  2001-10-17 Nr.

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2001-10-17 Nr.38

Vilnius

 

 

 

8. SVARSTYTA: Seimo nario A.Syso pasiūlymai Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-677(2).

 

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo nario A.Syso pasiūlymams.

 

 

PRIDEDAMA:

1. Seimo nario A.Syso pasiūlymai Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-677(2), 1 lapas.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         Algirdas Sysas

 

 

 

 

Protokolą rašė

Komiteto padėjėja                                                                                           Rita Virbalienė