LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL DELSPINIGIŲ UŽ NESUMOKĖTUS PASLAUGŲ MOKESČIUS SKAIČIAVIMO FIZINIAMS ASMENIMS

 

1995 m. sausio 26 d. Nr. I-775

Vilnius

 

1 straipsnis

Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius.

 

2 straipsnis

Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,2 procento delspinigius.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________