LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

1995 m. sausio 3 d. Nr. 488

Vilnius

 

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro teikimą, skiriu Artūrą PAULAUSKĄ Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotoju.

2. Šis dekretas įsigalioja nuo 1995 m. sausio 5 d.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________