RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NACIONALINIO TELEFONO RYŠIO NUMERACIJOS PLANO ĮDIEGIMO BENDRŲJŲ PRINCIPŲ BEI GRAFIKO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2001 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 14

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 56-1548) 6 straipsnio 2 dalies 10 punktu bei vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 681 „Dėl Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 50-1751), iš dalies keičiu Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano įdiegimo bendrųjų principų bei grafiko II dalį, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2001 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 13 „Dėl Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano įdiegimo bendrųjų principų bei grafiko patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2178), ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama) bei papildau Nacionalinio telefono ryšio numeracijos plano įdiegimo bendruosius principus bei grafiką III dalimi (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                       Tomas Barakauskas

______________


II. Nacionalinio numeracijos plano ĮDIEGIMO ETAPAI

 

5. Nacionalinis numeracijos planas diegiamas 4 etapais:

5.1. Pirmojo etapo pradžia

(A)

2001 09 01.

5.2. Antrasis etapas:

5.2.1. pirmos dalies pradžia

(B)

2001 10 01;

5.2.2. antros dalies pradžia

(C)

2001 12 01.

5.3. Trečiasis etapas:

5.3.1. pirmos dalies pradžia

(D)

2002 03 01;

5.3.2. antros dalies pradžia (fiksuotam ryšiui)

(Ef)

2002 05 01;

5.3.3. antros dalies pradžia (judriajam radijo ryšiui)

(Ej)

2002 09 01.

5.4. Ketvirtasis etapas (fiksuotam ryšiui):

5.4.1. pirmos dalies pradžia

(F)

2002 09 01;

5.4.2. antros dalies pradžia

(G)

2002 11 01.

5.5. Nacionalinio numeracijos plano diegimo pabaiga:

5.5.1. fiksuotam ryšiui (ketvirtojo etapo pabaiga)

(Hf)

2002 12 31;

5.5.2. judriajam radijo ryšiui (trečiojo etapo pabaiga)

(Hj)

2003 03 01.

6. Antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį numeracijos keitimo etapus sudaro 2 dalys: pirmos dalies metu užtikrinamas lygiagretus senųjų (galiojusių iki Nacionalinio numeracijos plano patvirtinimo) ir naujųjų (atitinkančių Nacionalinio numeracijos planą) numerių galiojimas, antros dalies metu senieji numeriai ryšiui nebenaudojami, bet skambinantysis balsiniu pranešimu nemokamai informuojamas apie numerių pasikeitimus. Judriojo radijo ryšio paslaugoms teikti skirti telefono ryšio numeriai diegiami trimis etapais, fiksuoto telefono ryšio paslaugoms teikti skirti telefono ryšio numeriai diegiami keturiais etapais.

7. Telefono ryšio numerio įdiegimas iki nustatytos datos reiškia, kad telekomunikacijų operatoriai atlieka visus būtinus darbus savo telekomunikacijų tinkluose taip, kad būtu užtikrintas įdiegto telefono ryšio numerio veikimas nuo nustatytos datos. Jeigu įdiegtu telefono ryšio numeriu yra keičiamas senasis numeris, tai nuo nustatytos datos šie numeriai pradedami naudoti šio dokumento 6 punkte nustatyta tvarka.

8. Iki pirmojo etapo pradžios turi būti atlikti šie Nacionalinio numeracijos plano įdiegimo darbai:

8.1. įdiegti 7XX, 8XX, 9XX serijų telefono ryšio paslaugų numeriai;

8.2. įdiegti trumpieji numeriai 117, 118, 119;

8.3. įdiegti naujieji judriojo radijo ryšio paskirties kodai 610, 611, 650, 651, 670, 671.

9. Iki antrojo etapo pradžios turi būti atlikti šie Nacionalinio numeracijos plano įdiegimo darbai:

9.1. įdiegtas naujasis Lazdijų paskirties kodas 318 keičiant senąjį paskirties kodą 268 į naująjį paskirties kodą;

10. Iki 2001 m. gruodžio 1 d. turi būti įdiegti naujieji judriojo radijo ryšio paskirties kodai 612, 613, 652, 653, 672, 673.

11. Iki 2002 m. sausio 1 d. turi būti įdiegti trumpieji 18XX numeriai ir panaikinti trumpieji 00X numeriai.

12. Iki trečiojo etapo pradžios turi būti atlikti šie Nacionalinio numeracijos plano įdiegimo darbai:

12.1. įdiegti naujieji fiksuoto telefono ryšio paskirčių kodai keičiant senuosius paskirties kodus į naujuosius paskirties kodus 1 lentelėje nurodyta tvarka. Vilniaus mieste ir rajone įvedami 7 ženklų ilgio abonentų numeriai tiems abonentams, kurių senieji abonento numeriai yra 2XXXXX, prie esamų numerių pridedant skaitmenį 2, o pirmąjį senojo abonento numerio skaitmenį 2 pakeičiant į 1;

 

1 lentelė

 

Zona

Senasis

kodas

Naujasis

kodas

Biržai

220

450

Elektrėnai

238

528

Jonava

219

349

Kaišiadorys

256

346

Kaunas

27

37

Kėdainiai

257

347

Kupiškis

231

459

Marijampolė

243

343

Panevėžys

25(4-5)

45(4-5)

Pasvalys

271

451

Rokiškis

278

458

Šakiai

247

345

Šilutė

241

441

Tauragė

246

446

Trakai

238

528

Ukmergė

211

340

Vilkaviškis

242

342

Vilnius

222

521

12.2. įdiegti naujieji judriojo radijo ryšio paskirties kodai 614, 615, 616, 617, 618, 619, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 674, 675, 676, 677, 678, 690, 691, 692, 693, 696;

12.3. įdiegti naujieji paskirties kodai 679, 68X, 698, 699, skirti judriojo radijo ryšio paslaugoms teikti, keičiant senuosius paskirties kodus į naujuosius paskirties kodus, pateiktus 2 lentelėje:

 

2 lentelė

 

Operatorius

Senasis

kodas

Naujasis

kodas

Neltė

279

679

Omnitel

280

680

Bitė GSM

281

681

Omnitel

282

682

Tele2

283

683

Tele2

284

684

Bitė GSM

285

685

Omnitel

286

686

Omnitel

287

687

Omnitel

288

688

Bitė GSM

289

689

Omnitel

298

698

Bitė GSM

299

699

13. Iki ketvirtojo etapo pradžios turi būti atlikti šie Nacionalinio numeracijos plano įdiegimo darbai:

13.1. įdiegti naujieji fiksuoto telefono ryšio paskirties kodai, keičiant senuosius paskirties kodus į naujuosius paskirties kodus 3 lentelėje nurodyta tvarka. Vilniaus mieste ir rajone įvedami 7 ženklų ilgio abonentų numeriai tiems abonentams, kurių senieji abonento numeriai yra 3XXXXX, 4XXXXX, 5XXXXX, 6XXXXX, 7XXXXX, prie šių numerių pridedant skaitmenį 2:

 

3 lentelė

 

Zona

Senasis

kodas

Naujasis

kodas

Akmenė

295

425

Alytus

235

315

Anykščiai

251

381

Birštonas

210

319

Druskininkai

233

313

Ignalina

229

386

Joniškis

296

426

Jurbarkas

248

447

Kelmė

297

427

Klaipėda

26(2-4)

46(2-4)

Kretinga

258

445

Mažeikiai

293

443

Molėtai

230

383

Neringa

259

469

Pakruojis

291

421

Palanga

236

460

Plungė

218

448

Prienai

249

319

Radviliškis

292

422

Raseiniai

228

428

Skuodas

216

440

Šalčininkai

250

380

Šiauliai

21(3-5)

41(3-5)

Šilalė

269

449

Širvintos

232

382

Švenčionys

217

387

Telšiai

294

444

Utena

239

389

Varėna

260

310

Vilnius

22(X)

52(X)

Visaginas

266

386

Zarasai

270

385

14. Iki ketvirtojo etapo (fiksuotam ryšiui) pabaigos turi būti atlikti šie Nacionalinio numeracijos plano įdiegimo darbai:

14.1. turi būti atlaisvinti ir uždaryti visi senieji 2XX paskirties kodai, išskyrus 2 lentelėje nurodytus senuosius paskirties kodus;

14.2. įdiegti naujieji paskirties kodai 60X, 62X, 63X, 64X, 66X, 694, 695, 697, skirti judriojo radijo ryšio paslaugoms teikti.

15. Iki 2003 m. sausio 1 d. turi būti įdiegti telekomunikacijų operatoriaus ar telekomunikacijų paslaugos teikėjo pasirinkimo trumpieji numeriai 10XX – operatoriaus kodai.

16. Iki 2003 m. sausio 1 d. visuose telekomunikacijų tinkluose įvedamas vieningas tarptautinis prefiksas 00.

17. Iki trečiojo etapo (judriajam radijo ryšiui) pabaigos turi būti atlikti šie Nacionalinio numeracijos plano įdiegimo darbai:

17.1. turi būti atlaisvinti ir uždaryti visi senieji 2XX paskirties kodai.

18. Pagalbos tarnybų numeriai 01, 02, 03, 04 panaikinami, o vieningas pagalbos tarnybos numeris, taip pat tarpmiestinis prefiksas 0 įdiegiami pagal atskirą grafiką.

 

III. NUMERIO RINKIMO TVARKA Nacionalinio numeracijos plano diegimo metu

 

19. Iki vieningo tarpmiestinio prefikso 0 įvedimo dienos tarpmiestinis prefiksas yra 8, tarptautinis prefiksas iki šio dokumento 16 punkte nustatytos datos yra 810, o po šios datos visuose telekomunikacijų tinkluose įvedamas vieningas tarptautinis prefiksas 00. Judriojo radijo ryšio tinkluose tarptautinis prefiksas gali būti „+“. Įvedant naujus tarpmiestinius ar tarptautinius prefiksus, telekomunikacijų operatoriaus ar paslaugų teikėjo nuožiūra gali būti užtikrinamas laikinas lygiagretus naujo ir seno prefikso galiojimas.

20. Senųjų telefono ryšio numerių rinkimo tvarka:

20.1. senųjų nacionalinio numeracijos plano numerių rinkimo tvarka iki jų panaikinimo pereinamuoju laikotarpiu lieka nepakitusi;

20.2. kai nėra techninių galimybių judriojo radijo ryšio tinkle naudoti 7 skaitmenų numerio rinkimo, skambinant tinklo viduje prieš senąjį 7 skaitmenų abonento numerį turi būti papildomai renkami skaitmenys 82.

21. Naujųjų telefono ryšio numerių rinkimo tvarka:

21.1. šalies viduje skambinant į kitą numeracijos zoną (tarpmiestinio, tarptinklinio skambučio atveju) renkamas tarpmiestinis prefiksas ir aštuonių ženklų nacionalinis reikšminis numeris;

21.2. skambinant geografinės numeracijos zonos viduje renkamas tik abonento numeris (priklausomai nuo toje zonoje esančio abonento numerio ilgio);

21.3. skambinant iš užsienio turi būti renkamas tos šalies tarptautinis prefiksas, šalies kodas 370 ir aštuonių ženklų nacionalinis reikšminis numeris.

22. Skambinant į užsienio valstybių telekomunikacijų tinklus turi būti renkamas tarptautinis prefiksas 810, šalies, į kuria yra skambinama, kodas bei tos šalies telekomunikacijų tinklo abonento nacionalinis reikšminis numeris.

23. Trumpieji numeriai renkami be jokių prefiksų.

24. Atskirais atvejais mažų talpų AB „Lietuvos telekomas“ analoginių stočių abonentų numerių rinkimo tvarka gali skirtis nuo šio dokumento 21.1, 21.2, 22, 23 punktuose išdėstytos tvarkos.

______________