LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. liepos 30 d. Nr. 947

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“(Žin., 2000, Nr. 108-3463) patvirtintus valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius:

1. Išdėstyti 3.40 punktą taip:

„3.40. licencijos gaminti alų:

 

3.40.1. išdavimą

2500 litų

3.40.2. perregistravimą

250 litų“.

2. Išdėstyti 4.104–4.107 punktus taip:

4.104. mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai

valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose

leidimo išdavimą:

4.104.1. metams

11 litų

4.104.2. mėnesiui

3 litai

4.104.3. parai

1 litas

Pastaba. Už mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą vaikams iki 16 metų, invalidams, senatvės pensininkams, asmenims bei jų šeimų nariams, kurių žemė arba miškas, priklausantys nuosavybės teise, ribojasi su vandens telkiniu arba jo pakrantės apsaugos juosta, vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, bei neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

4.105. mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose

žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens

telkiniuose leidimo išdavimą:

4.105.1. žvejoti nėges (parai)

10 litų

4.105.2. žvejoti šlakius (mėnesiui)

50 litų

4.106. leidimo žvejoti mėgėjiškos žvejybos įrankiais

saugomų teritorijų vandens telkiniuose, kuriuose

organizuojama žvejyba su leidimais, išdavimą:

4.106.1. parai

5 litai

4.106.2. mėnesiui

45 litai

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams bei vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.

4.107. leidimo žvejoti tinkliniu samčiu išdavimą:

4.107.1. parai

10 litų

4.107.2. savaitei

50 litų

4.107.3. mėnesiui

100 litų

Pastaba. Už leidimo išdavimą invalidams, senatvės pensininkams bei vietiniams gyventojams, gyvenantiems kaimuose, esančiuose ne toliau kaip už 1 kilometro nuo vandens telkinio, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________