LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000-05-31 ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ 13 PRIEDO I DALIES „TIKRINIMO TVARKA“ 3 PUNKTO PAKEITIMO

 

2001 m. liepos 12 d. Nr. 381

Vilnius

 

 

Keičiu sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 13 priedo I dalies „Tikrinimo tvarka“ 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. BPG ar apylinkės terapeutas gali atlikti privalomus sveikatos tikrinimus, jei yra išklausęs (60 val.) darbo medicinos paskaitų ciklą Vilniaus universitete ir Kauno medicinos universitete ir turintis tai patvirtinantį dokumentą. Šis reikalavimas BPG ar apylinkės terapeutui yra privalomas nuo 2002 m. sausio 1 d.

BPG ar apylinkės terapeutas turi būti susipažinęs su kenksmingais profesinės veiklos veiksniais ir pavojingomis sąlygomis konkrečioje darbo vietoje, jų specifiniu poveikiu žmogaus sveikatai.“

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PAREIGAS                            KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS