VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 

N U T A R I M A S

DĖL MOKSLO LAIPSNIŲ PAVADINIMŲ TRUMPINIMO

 

1994 m. kovo 3 d. Nr. 44

Vilnius

 

Lietuvių kalbos komisija, apsvarsčiusi mokslo laipsnių pavadinimų trumpinimą ir atitinkamų santrumpų rašymą, nutaria:

1. Mokslo laipsnį „daktaras“ trumpinti ir rašyti „dr.“ (teksto pradžioje arba po taško „Dr.“).

2. Mokslo laipsnį „habilituotas daktaras“ trumpinti ir rašyti „habil. dr.“ (teksto pradžioje arba po taško „Habil. dr.“).

3. Nutarimas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                                                        A. ROSINAS

 

KOMISIJOS SEKRETORĖ                                                                                 D. MIKULĖNIENĖ

______________