LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. SAUSIO 22 D. NUTARIMO NR. 78 „DĖL PREKIŲ GABENIMO, LAIKYMO IR TIKRINIMO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ TERITORIJOJE ESANČIOSE MUITINĖS PRIŽIŪRIMOSE UOSTO KOMPLEKSO ZONOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. liepos 11 d. Nr. 875

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 78 „Dėl Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 11-266) ir išdėstyti 10 punktą taip:

10. Nustatyti, kad:

10.1. šiuo nutarimu patvirtintos Prekių gabenimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose taisyklės taikomos nuo 1999 m. kovo 1 d., išskyrus 12–14 punktus, kurie taikomi nuo 1999 m. liepos 1 dienos;

10.2. šių taisyklių nuostatos, reglamentuojančios prekių laikinąjį saugojimą ir muitinį sandėliavimą nepadedant jų į muitinės sandėlį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose, įvykdžius Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatytus reikalavimus, taikomos ir laikant prekes uosto komplekso naudotojo nusipirktoje, išsinuomotoje ar kitaip įsigytoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijos dalyje, kuri ribojasi su to paties uosto komplekso naudotojo išsinuomota uosto komplekso teritorijos dalimi“.

 

 

 

L.E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS,

L.E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                        EUGENIJUS GENTVILAS

 

 

 

L.E. SUSISIEKIMO MINISTRO PAREIGAS                                       DAILIS BARAKAUSKAS