LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS TIKRINIMŲ

 

1993 m. gruodžio 22 d. Nr. 507

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Įstatymo dėl santuokos ir šeimos kodekso pakeitimo (1993 10 12 Nr. 1-275) 111 straipsnį,

1. Nustatau:

1.1. Įvaikinamojo ir įvaikintojo sveikata tikrinama ambulatorinėse ir stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose (poliklinikose, konsultacijose, ligoninėse, globos stacionaruose ir kt.) pagal ministerijos 1992 04 21 įsakymu Nr. 144 patvirtintą gyventojų sveikatos tikrinimo tvarką:

įvaikinamojo – pagal 2 priedą

įvaikintojo – atliekant 6 priedo 3 punkte išvardintus tyrimus bei gaunant psichiatro, narkologo, venerologo išvadą apie sveikatą.

Abiem atvejais tikrinantis sveikatą gydytojas prireikus gali konsultuotis su kitų specialybių ir kitų įstaigų gydytojais, pasiųsti tikrinamąjį specialiai ištirti.

1.2. Poliklinikos gydytojų konsultacinė komisija (GKK) ar stacionaro vyr. gydytojas (direktorius) išduoda medicininį pažymėjimą (apsk. f. Nr. 046/a) apie įvaikinamojo ir įvaikintojo sveikatą.

1.3. Apskaitos forma Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“ gali būti naudojama ir kitais atvejais, kai reikia paliudyti asmens sveikatos būklę, atliktus tyrimus, skiepus, GKK išvadas.

2. Tvirtinu apskaitos formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“ (priedas).

3. Pavedu Respublikinio leidybos ir spaudos paslaugų biuro direktoriui B. Rutkiui atspausdinti apskaitos formą Nr. 046/a reikiamu tiražu, aprūpinti gydymo įstaigas.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu Medicinos pagalbos skyriaus viršininkui A. Poškui, Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos skyriaus viršininkei V. Vainauskienei.

 

 

MINISTRAS                                                                                                                    J. BRĖDIKIS

______________