LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURORO PASKYRIMO

 

1990 m. kovo 23 d. Nr. I-64

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Paskirti Artūrą Paulauską Lietuvos Respublikos prokuroru.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                                          V. LANDSBERGIS

______________