LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. birželio 19 d. Nr. 741

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463):

1. Papildyti 3 punktą šiais 3.156–3.160 punktais:

3.156.    licencijos organizuoti lošimus automatų salonuose:

3.156.1.    išdavimą                                                                                     10000 litų

3.156.2.   perregistravimą                                                                           1000 litų

3.157.       licencijos organizuoti bingą:

3.157.1.    išdavimą                                                                                     10000 litų

3.157.2.    perregistravimą                                                                          1000 litų

3.158.      licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę, kortų ir (arba) kauliukų lošimus:

3.158.1.    išdavimą                                                                                     10000 litų

3.158.2.    perregistravimą                                                                          1000 litų

3.159.      licencijos organizuoti totalizatorių:

3.159.1.   išdavimą                                                                                      10000 litų

3.159.2.   perregistravimą                                                                           1000 litų

3.160.      licencijos organizuoti lažybas:

3.160.1.   išdavimą                                                                                      10000 litų

3.160.2. perregistravimą                                                                            1000 litų“.

2. Papildyti 4 punktą pastraipa „Valstybinės lošimų priežiūros komisijos“ ir šiais 4.329–4.331 punktais:

„Valstybinės lošimų priežiūros komisijos

4.329.      leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                               20000 litų

4.330.     leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                      20000 litų

4.331.     leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                      30000 litų“.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 dienos.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   JONAS LIONGINAS

______________