LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS GEODEZINIŲ KOORDINAČIŲ SISTEMOS ĮVEDIMO

 

1994 m. rugsėjo 30 d. Nr. 936

Vilnius

 

Siekdama įvesti Lietuvos Respublikos teritorijoje unifikuotą geodezinių koordinačių sistemą, integruotą į bendrą europinę ir pasaulinę sistemą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijoje naują geodezinių koordinačių sistemą ir vadinti ją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistema.

2. Patvirtinti topografinių planų ir žemėlapių skaidymo lapais principinę schemą 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje.

3. Sudaryti žemėlapius krašto apsaugos, aeronavigacijos bei jūrų navigacijos reikmėms pasaulinėje geodezinių koordinačių sistemoje WGS-84 (World Geodetic System).

4. Pavesti Valstybinei geodezijos tarnybai prie Statybos ir urbanistikos ministerijos:

4.1. nustatyti perėjimo prie 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemos tvarką ir terminus;

4.2. pateikti suinteresuotoms ministerijoms bei valstybinėms tarnyboms reikiamą techninę dokumentaciją (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemos ir topografinių planų ir žemėlapių skaidymo lapais metodikos aprašymus) šio nutarimo nuostatoms vykdyti.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS STATYBOS

IR URBANISTIKOS MINISTRĄ                              KAZIMIERAS JUOZAS KLIMAŠAUSKAS

______________