LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGAI SKIRTŲ ŽEMĖS PLOTŲ IR JŲ RIBŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. gegužės 8 d. Nr. 523

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558; 1999, Nr. 48-1522) 12 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 42-1192, Nr. 92-2850) 21 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtus žemės plotus (pridedama) ir jų ribas, pažymėtas Klaipėdos apskrities Neringos miesto savivaldybės, Šilutės rajono savivaldybės, Tauragės apskrities Jurbarko rajono savivaldybės, Pagėgių savivaldybės, Marijampolės apskrities Šakių rajono savivaldybės ir Vilkaviškio rajono savivaldybės žemės kadastro vietovių planuose.

2. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo nurodytus 1 punkte planus pateikti Klaipėdos, Tauragės ir Marijampolės apskričių viršininkams.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                   VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 523

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGAI SKIRTI ŽEMĖS PLOTAI

 

(hektarais)

 

 

Apskritis

 

 

Savivaldybė

 

 

Bendras plotas

Iš jo pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį

žemės ūkio

miškų ūkio

konservacinę

kitą

 

Klaipėdos

 

Neringos miesto

 

3,6

 

1,26

 

1,16

 

 

1,18

 

Šilutės rajono

 

279,07

 

177,73

 

98,08

 

 

3,26

 

Iš viso

 

 

 

282,67

 

178,99

 

99,24

 

 

4,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tauragės

 

Pagėgių

 

377,54

 

345,2

 

26,69

 

 

5,65

 

Jurbarko rajono

 

138,33

 

119,29

 

18,44

 

 

0,6

 

Iš viso

 

 

 

515,87

 

464,49

 

45,13

 

 

6,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės

 

Šakių rajono

 

199,74

 

140,2

 

56,89

 

 

2,65

 

Vilkaviškio rajono

 

241,57

 

211,09

 

28,68

 

 

1,8

 

Iš viso

 

 

 

441,31

 

351,29

 

85,57

 

 

4,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

1239,85

 

994,77

 

229,94

 

 

15,14

______________