LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVENČIŲ DIENŲ ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI

 

2001 m. gegužės 2 d. Nr. 1303

Vilnius

 

1 straipsnis.

Susipažinęs su Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Lietuvos Respublikos švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymu, pateiktu pasirašyti ir oficialiai paskelbti,  konstatuoju:

Tarptautinės darbo dienos nederėtų įtraukti į švenčių dienų sąrašą, nes ši diena nėra Lietuvos tautą telkianti ir vienijanti šventė. Manau, jog pakanka Tarptautinę darbo dieną laikyti atmintina diena.

 

2 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 71 straipsnio pirmąja dalimi:

1) Grąžinu Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti Lietuvos Respublikos švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą.

2) Teikiu šią Lietuvos Respublikos švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo pataisą:

„Panaikinti Lietuvos Respublikos švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 straipsnį.“

 

3 straipsnis.

Pavedu Respublikos Prezidento patarėjui – Teisės departamento vadovui Armanui Abramavičiui pristatyti šiuo dekretu teikiamą įstatymo pataisą Lietuvos Respublikos Seime.

 

4 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________