LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PRISIJUNGIMO PRIE TRANSEUROPINĖS ŠIAURĖS-PIETŲ AUTOMAGISTRALĖS (TEM) SUTARTIES

 

1994 m. liepos 29 d. Nr. 659

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Prisijungti prie Transeuropinės šiaurės-pietų automagistralės (TEM) sutarties (toliau vadinama – sutartis).

2. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai deponuoti Lietuvos Respublikos prisijungimo prie sutarties dokumentus.

3. Paskirti Lietuvos automobilių kelių direkciją atsakinga už sutarties vykdymą.

4. Nustatyti, kad nario mokesčiai, susiję su prisijungimu prie sutarties, mokami iš Susisiekimo ministerijos lėšų.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                              JONAS BIRŽIŠKIS

______________