LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ KULTŪROS MINISTERIJAI SUTEIKIMO

 

2001 m. kovo 29 d. Nr. 342

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2000, Nr. 75-2272) 46 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įgalioti Kultūros ministeriją koordinuoti valstybės politikos visuomenės informavimo srityje įgyvendinimą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                          GINTAUTAS KĖVIŠAS

______________