LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL DZŪKIJOS, KURŠIŲ NERIJOS, ŽEMAITIJOS NACIONALINIŲ PARKŲ, TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO IR VIEŠVILĖS VALSTYBINIO REZERVATO ĮSTEIGIMO

 

1991 m. balandžio 23 d. Nr. I-1244

Vilnius

 

Siekdama išsaugoti Lietuvos žmonėms ir būsimosioms kartoms vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio kompleksus bei etnokultūrinį paveldą, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos kompleksinėje gamtos apsaugos schemoje numatytus nacionalinius parkus ir valstybinį rezervatą (pagal parengtas schemas):

1) Dzūkijos nacionalinį parką – 55 tūkst. ha ploto;

2) Kuršių nerijos nacionalinį parką – 19 tūkst. ha ploto (iš jų 9 tūkst. ha Kuršių marių ir Baltijos jūros akvatorijos);

3) Žemaitijos nacionalinį parką – 20 tūkst. ha ploto;

4) Trakų istorinį nacionalinį parką – 8 tūkst. ha ploto;

5) Viešvilės valstybinį rezervatą – 3 tūkst. ha ploto.

2. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento ir Kultūros paveldo inspekcijos teikimu:

1) iki 1991 m. lapkričio 1 d. patvirtinti Dzūkijos nacionalinio parko, Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Viešvilės valstybinio rezervato nuostatus;

2) nustatyti ir patvirtinti Senųjų Trakų istorinės apsauginės zonos ir Viešvilės valstybinio rezervato apsauginės zonos ribas.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 1991 m. liepos 1 d. pažymėti nacionalinių parkų ir valstybinio rezervato ribas žemės naudojimo planuose;

2) iki 1992 m. sausio 1 d. parengti žemės skyrimo projektus ir suteikti Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionaliniams parkams, Trakų istoriniam nacionaliniam parkui ir Viešvilės valstybiniam rezervatui nuolatiniam naudojimui miškų urėdijų ir Valstybinio vandenų fondo žemes, kurios įeina į nacionalinių parkų, rezervatų ribas. Kitų žemių perdavimas nacionaliniams parkams sprendžiamas žemės reformos metu.

4. Suteikti teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento teikimu keisti nacionalinių parkų ir rezervatų bei jų apsauginių zonų ribas.

5. Pavesti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Gamtos apsaugos komisijai kontroliuoti šio nutarimo vykdymą.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                                          V. LANDSBERGIS

______________