LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

N U T A R I M A S

DĖL ŽURNALISTŲ ETIKOS INSPEKTORIAUS PASKYRIMO

 

2001 m. vasario 20 d. Nr. IX-178

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos teikimą, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskirti žurnalistų etikos inspektoriumi Romą GUDAITĮ.

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS                       ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________