LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1992 M. SPALIO 7 D. NUTARIMO NR. 738 IR 1993 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 8 DALINIO PAKEITIMO

 

1993 m. gruodžio 28 d. Nr. 989

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. spalio 7 d. nutarimą Nr. 738 „Dėl Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų“ (Žin., 1992, Nr. 31-964), 1 punktą išdėstyti taip:

1. Įsteigti 5 kasmetines Lietuvos nacionalines kultūros ir meno premijas.

Premija 100 kartų viršija minimalaus gyvenimo lygio dydį“.

2. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo premijų“ (Žin., 1993, Nr. 3-73), 1 punktą išdėstyti taip:

1. Įsteigti 11 kasmetinių Lietuvos Respublikos mokslo premijų: agrarinių, gamtos, matematikos ir medicinos mokslų srityje – iki 5 premijų; humanitarinių, socialinių ir teologijos mokslų srityje – iki 3 premijų; technikos mokslų srityje - iki 3 premijų.

Nurodytosios premijos 100 kartų viršija minimalaus gyvenimo lygio dydį“.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS, L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS EDUARDAS VILKELIS

 

 

 

KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTRAS                                                DAINIUS TRINKŪNAS