LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO BEI GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1461

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti konsulinio mokesčio tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo bei grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 90-1751; 1997, Nr. 69-1751, Nr. 95-2393):

1.   1. Išdėstyti 3.1 punkto antrąją ir penktąją pastraipas taip:

„paprastosios vizos                                                                                 10 JAV dolerių

kolektyvinės vizos                                                                                  po 7 JAV dolerius

                                                                                                               už asmenį“.

2. Išdėstyti 3.1 punkto 1 pastabą taip:

1. Jeigu viza yra dvikartinė tranzitinė (įskaitant grupinę) arba daugkartinė, konsulinis mokestis už jos išdavimą kiekvienam asmeniui didinamas 10 JAV dolerių“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   JONAS LIONGINAS