LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52-1484), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius (pridedama).

2. Patvirtinti Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo tvarką (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 89-1732);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 94-1844);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1282 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo“ (Žin.,1994, Nr. 99-1988);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 67 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 787 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 7-151) 2 punktą;

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 110 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 534 ir 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 dalinio pakeitimo“ (Žin.,1995, Nr. 9-196);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 „Dėl Užsieniečių laikino įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje laikinosios tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 15-356) 2 punktą;

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 402 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 27-613);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. 477 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin.,1995, Nr. 31-723);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 594 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 36-898);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 671 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 41-1013);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 18 d. nutarimą Nr. 710 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 43-1062);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 802 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 49-1203);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 886 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 53-1324);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 912 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 55-1380);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. 954 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „ Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 58-1446);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 981 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 60-1508);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 995 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 61-1541);

3.18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 4 d. nutarimą Nr. 1094 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 66-1634);

3.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 24 d. nutarimą Nr. 1147 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 995 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 71-1690);

3.20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 1162 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 73-1712);

3.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 8 d. nutarimą Nr. 1204 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 ir 1995 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 237 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 76-1772);

3.22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 14 d. nutarimą Nr. 1222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 77-1794);

3.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 83-1893);

3.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 20 d. nutarimą Nr. 1367 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 88-1976);

3.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1394 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 90-2024);

3.26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1522 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 100-2238);

3.27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 1580 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 104-2339);

3.28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą Nr. 1601 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 106-2372);

3.29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1639 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-32);

3.30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 10 d. nutarimą Nr. 54 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 5-114);

3.31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 6-151);

3.32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 128 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 10-244);

3.33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 2 d. nutarimą Nr. 186 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 12-324);

3.34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 352 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 27-658);

3.35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 2 d. nutarimą Nr. 414 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 32-794);

3.36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 34-834);

3.37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 491 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 39-963);

3.38. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 17 d. nutarimą Nr. 583 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 48-1160);

3.39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 606 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 50-1204);

3.40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. 674 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 56-1320);

3.41. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 747 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 61-1447);

3.42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 783 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 64-1520);

3.43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 847 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 69-1671);

3.44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 8 d. nutarimą Nr. 951 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 77-1851);

3.45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1310 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 112-2543);

3.46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 9 d. nutarimą Nr. 2 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 4-55);

3.47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 78 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 12-242);

3.48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 181 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 20-466);

3.49. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 17 d. nutarimą Nr. 225 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 25-571);

3.50. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 324 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 31-766);

3.51. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 22 d. nutarimą Nr. 493 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 45-1116);

3.52. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 507 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 46-1144);

3.53. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 640 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 59-1381);

3.54. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 748 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 67-1693);

3.55. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 946 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 82-2064);

3.56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 95-2390);

3.57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 24 d. nutarimą Nr. 1183 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 98-2494);

3.58. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1267 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 106-2686);

3.59. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1278 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 108-2747);

3.60. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. lapkričio 28 d. nutarimą Nr. 1311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 111-2801);

3.61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 115 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 13-305);

3.62. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 180 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin.,1998, Nr. 17-422);

3.63. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 267 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 24-613);

3.64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 6 d. nutarimą Nr. 272 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 24-618);

3.65. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 5 d. nutarimą Nr. 557 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1212);

3.66. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gegužės 21 d. nutarimą Nr. 618 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 48-1318);

3.67. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 689 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 54-1497);

3.68. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 774 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin.,1998, Nr. 58-1624);

3.69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 973 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 69-2022);

3.70. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1115 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 82-2300);

3.71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1169 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 88-2430);

3.72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 1336 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 102-2817);

3.73. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 26 d. nutarimą Nr. 83 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 12-282);

3.74. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 21-600);

3.75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 425Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 35-1042);

3.76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 47-1480);

3.77. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 652 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“in., 1999, Nr. 47-1484);

3.78. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1225 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 95-2744);

3.79. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1257 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 97-2796);

3.80. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 1-13);

3.81. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 366 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 28-779);

3.82. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 2 d. nutarimą Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 38-1057);

3.83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 779 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 55-1609);

3.84. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 58-1734);

3.85. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 915 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1965);

3.86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 4 d. nutarimą Nr. 1047 „ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2000, Nr. 76-2300);

3.87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 1099 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl žyminio mokesčio tarifų bei Žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 79-2393).

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1dienos.

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Rolandas Paksas

 

Finansų ministras                                                                                     Jonas Lionginas


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS IR ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

1.

Už civilinės būklės aktų registravimą civilinės metrikacijos įstaigose, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą ir papildymą ir dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą:

 

1.1.

neiškilmingą santuokos įregistravimą

20 litų

1.2.

iškilmingą santuokos įregistravimą

80 litų

1.3.

bažnyčioje ir užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

15 litų

1.4.

santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaigoje pagal sutuoktinių, neturinčių nepilnamečių vaikų, tarpusavio susitarimą

110 litų

1.5.

civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą ir pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą

12 litų

1.6.

vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą, įskaitant vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimo išdavimą

30 litų

1.7.

pakartotinį civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimą

6 litai

1.8.

civilinės būklės akto įrašo kopijos ar nuorašo išdavimą

2 litai

2.

Už pilietybės, išvykimo į užsienį, atvykimo į Lietuvos Respubliką ir gyvenimo joje, užsieniečių įdarbinimo dokumentų išdavimą, taip pat dokumentą, patvirtinantį asmens gyvenamąją vietą:

 

2.1.

asmens be pilietybės kelionės dokumento:

 

2.1.1.

išdavimą

25 litai

2.1.2.

pratęsimą

2 litai

2.1.3.

išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

77 litai

2.2.

kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką išdavimą per 7 darbo dienas

8 litai

2.3.

kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką išdavimą per 2 darbo dienas

16 litų

2.4.

leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje ir leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybių piliečiams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką įsisteigimo, paslaugų teikimo ir įsidarbinimo tikslais pagal 1995 m. birželio 12 d. Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos bendrijų bei jų Šalių Narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, išdavimą

50 litų

2.5.

leidimo laikinai apsigyventi užsieniečiui Lietuvos Respublikoje išdavimą:

 

2.5.1.

šeimos susijungimo atveju

250 litų

2.5.2.

kitais atvejais

450 litų

 

Pastaba. Valstybės rinkliava už pirmojo leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui dėl humanitarinio pobūdžio priežasčių mažinama 100 procentų.

 

2.6.

pakartotinio leidimo užsieniečiui laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje (vietoj prarastojo ar turimam tapus netinkamam naudoti) išdavimą

30 litų

2.7.

leidimo laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, išsaugojusiam teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, ir užsieniečiui iki 18 metų išdavimą

50 litų

2.8.

išduodant pirmąjį leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, turėjusiam leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje

250 litų

2.9.

leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą

30 litų

2.10.

Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra tvarka asmeniui iki 16 metų ir šešiolikmečiui, gaunančiam pasą pirmą kartą.

6 litai

 

Pastaba. Už paso išdavimą ir keitimą vaikams invalidams iki 16 metų valstybės rinkliava mažinama 100 procentų

 

2.11.

Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą, keitimą bendra tvarka senatvės pensininkui

6 litai

2.12.

Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra tvarka kitiems asmenims

11 litų

2.13.

Lietuvos Respublikos piliečio paso išdavimą bendra tvarka vietoj prarastojo paso

55 litai

2.14.

paso keitimą bendra tvarka pakeitus vardą, pavardę, dėl netikslių įrašų pase, pasibaigus paso galiojimo laikui

11 litų

2.15.

paso keitimą bendra tvarka pasui susidėvėjus ar tapus netinkamam naudoti, sunaudojus vizoms skirtus lapus

33 litai

2.16.

paso keitimą, išdavimą skubos tvarka per 3 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

144 litai

2.17.

paso keitimą, išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

77 litai

2.18.

paso galiojimo laiko pratęsimą

6 litai

2.19.

laikinojo piliečio pažymėjimo išdavimą, keitimą

1 litas

2.20.

duomenų apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą įrašymą asmens, atvykusio į Lietuvos Respubliką ar pakeitusio nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, pase, leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentuose

1 litas

2.21.

informacijos apie gyventojo adresą teikimą

3 litai

2.22.

teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimą, keitimą

55 litai

2.23.

paprastosios vizos:

 

2.23.1.

išdavimą

40 litų

2.23.2.

išdavimą ypatingos skubos tvarka per 24 valandas nuo prašymo priėmimo (išskyrus išdavimą pasienio kontrolės punkte)

140 litų

2.23.3.

išdavimą skubos tvarka per 72 valandas nuo prašymo priėmimo (išskyrus pasienio kontrolės punkte)

115 litų

2.24.

tranzitinės vizos išdavimą:

 

2.24.1.

vienkartinės

20 litai

2.24.2.

dvikartinės

70 litų

2.24.3.

daugkartinės

120 litų

2.25.

grupinės vizos (už vieną asmenį):

 

2.25.1.

išdavimą

28 litai

2.25.2.

išdavimą ypatingos skubos tvarka per 24 valandas nuo prašymo priėmimo (išskyrus išdavimą pasienio kontrolės punkte)

128 litai

2.25.3.

išdavimą skubos tvarka per 72 valandas nuo prašymo priėmimo (išskyrus išdavimą pasienio kontrolės punkte)

103 litai

2.26.

vizų pratęsimą

61 litas

2.27.

pabėgėlio kelionės dokumento:

 

2.27.1.

išdavimą

25 litai

2.27.2.

pratęsimą

2 litai

2.27.3.

išdavimą skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

77 litai

2.28.

užsieniečio paso išdavimą

100 litų

2.29.

užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimą

2 litai

 

Pastaba. Už pirmojo užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimą užsieniečiams, kuriems suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje, valstybės rinkliava mažinama 100 procentų.

 

 

2.30.

užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės, neturinčių leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įdarbinimo dokumentų:

 

 

2.30.1.

leidimo dirbti išdavimą 1 metams

110 litų

 

2.30.2.

leidimo dirbti pratęsimą

110 litų

 

2.30.3.

leidimo dirbti išdavimą 2 metams

220 litų

 

3.

Už licencijos verstis licencijuojama veikla išdavimą arba perregistravimą:

 

 

3.1.

licencijos pardavinėti pirotechnikos priemones (pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą sąrašą)

200 litų

 

3.2.

licencijos gaminti antspaudus, spaudus

200 litų

 

3.3.

licencijos importuoti pirotechnikos priemones (pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintą sąrašą)

200 litų

 

3.4.

licencijos pardavinėti civilinius ginklus ir jų šaudmenis, išskyrus pistoletus (revolverius) savigynai bei jų šaudmenis

200 litų

 

3.5.

licencijos importuoti civilinius ginklus ir jų šaudmenis, išskyrus pistoletus (revolverius) savigynai bei jų šaudmenis

200 litų

 

3.6.

licencijos steigti bei eksploatuoti šaudymo tirus, šaudyklas, medžioklinius šaudymo stendus

200 litų

 

3.7.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba

300 litų

 

3.8.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba ir vaistų gamyba

300 litų

 

3.9.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų didmenine prekyba

1000 litų

 

3.10.

licencijos verstis vaistų ir vaistinių medžiagų tyrimu ir gamyba

800 litų

 

3.11.

licencijos verstis informacijos apie vaistus teikimu

300 litų

 

3.12.

licencijos, patvirtinančios asmens, norinčio verstis asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros praktika

66 litai

 

3.13.

licencijos, suteikiančios įmonei ar įstaigai teisę verstis sveikatos priežiūros veikla

150 litų

 

3.14.

veiklos, susijusios su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, licencijos

50 litų

 

3.15.

sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas

66 litai

 

3.16.

finansų maklerio licencijos

50 litų

 

3.17.

finansų maklerio įmonės licencijos

500 litų

 

3.18.

draudimo veiklos licencijos

500 litų

 

3.19.

licencijos organizuoti skaitmeninę loteriją

10000 litų

 

3.20.

licencijos organizuoti momentinę loteriją

10000 litų

 

3.21.

licencijos organizuoti bingo loteriją

50000 litų

 

3.22.

licencijos spausdinti vertybinius popierius ir dokumentų blankus

1000 litų

 

3.23.

licencijos verstis profesiniu mokymu

80 litų

 

3.24.

licencijos importuoti alkoholinius gėrimus išdavimą arba perregistravimą

80000 litų

 

3.25.

licencijos importuoti alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą arba perregistravimą

20000 litų

 

3.26.

licencijos importuoti alų:

 

 

3.26.1.

išdavimą

2500 litų

 

3.26.2.

perregistravimą

250 litų

 

3.27.

licencijos importuoti žaliavas, kuriose yra etilo alkoholio:

 

 

3.27.1.

išdavimą

1000 litų

 

3.27.2.

perregistravimą

100 litų

 

3.28.

licencijos importuoti maistinius alkoholinius tirpalus su kvapiųjų medžiagų priedais:

 

 

3.28.1.

išdavimą

500 litų

 

3.28.2.

perregistravimą

50 litų

 

3.29.

licencijos importuoti nemaistinius alkoholinius tirpalus su kvapiųjų medžiagų priedais:

 

 

3.29.1.

išdavimą

500 litų

 

3.29.2.

perregistravimą

50 litų

 

3.30.

licencijos importuoti nedenatūruotą etilo alkoholį:

 

 

3.30.1.

išdavimą

700 litų

 

3.30.2.

perregistravimą

70 litų

 

3.31.

licencijos importuoti denatūruotą etilo alkoholį:

 

 

3.31.1.

išdavimą

700 litų

 

3.31.2.

perregistravimą

70 litų

 

3.32.

licencijos importuoti techninį etilo alkoholį:

 

 

3.32.1.

išdavimą

700 litų

 

3.32.2.

perregistravimą

70 litų

 

3.33.

licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabaką:

 

 

3.33.1.

išdavimą

2000 litų

 

3.33.2.

perregistravimą

200 litų

 

3.34.

licencijos importuoti į Lietuvos Respubliką tabako gaminius:

 

 

3.34.1.

išdavimą

4000 litų

 

3.34.2.

perregistravimą

400 litų

 

3.35.

licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintais alkoholiniais gėrimais išdavimą arba perregistravimą

80000 litų

 

3.36.

licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintais alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą arba perregistravimą

20000 litų

 

3.37.

licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintu alumi:

 

 

3.37.1.

išdavimą

2500 litų

 

3.37.2.

perregistravimą

250 litų

 

3.38.

licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintu nedenatūruotu etilo alkoholiu:

 

 

3.38.1.

išdavimą

700 litų

 

3.38.2.

perregistravimą

70 litų

 

3.39.

licencijos verstis tabako gaminių didmenine prekyba:

 

 

3.39.1.

išdavimą

4000 litų

 

3.39.2.

perregistravimą

400 litų

 

3.40.

licencijos gaminti alų:

 

 

4.40.1.

išdavimą

2500 litų

 

4.40.2.

perregistravimą

250 litų

 

3.41.

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą arba perregistravimą

20000 litų

 

3.42.

licencijos gaminti alkoholio produktus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, alkoholinius gėrimus, denatūruotą ir nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą arba perregistravimą

80000 litų

 

3.43.

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, nedenatūruotą ir denatūruotą etilo alkoholį išdavimą arba perregistravimą

80000 litų

 

3.44.

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, natūralaus bičių medaus fermentacijos procese gautų produktų gėrimus išdavimą arba perregistravimą

80000 litų

 

3.45.

licencijos gaminti tabako gaminius:

 

 

3.45.1.

išdavimą

4000 litų

 

3.45.2.

perregistravimą

400 litų

 

3.46.

licencijos verstis didmenine prekyba importuotų alkoholinių gėrimų likučiais

6900 litų

 

3.47.

licencijos verstis didmenine prekyba importuotų alkoholinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, likučiais

1600 litų

 

3.48.

licencijos verstis didmenine prekyba importuoto alaus likučiais

210 litų

 

3.49.

licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintų alkoholinių gėrimų likučiais

6900 litų

 

3.50.

licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagamintų alkoholinių gėrimų (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) likučiais

1600 litų

 

3.51.

licencijos verstis didmenine prekyba Lietuvos Respublikoje pagaminto alaus likučiais

210 litų

 

3.52.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą (perregistravimą)

800 litų

 

3.53.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) išdavimą arba perregistravimą

800 litų

 

3.54.

licencijos verstis mažmenine prekyba alumi išdavimą arba perregistravimą

200 litų

 

3.55.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamose parduotuvėse išdavimą arba perregistravimą

800 litų

 

3.56.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholinių gėrimų likučiais

65 litai

 

3.57.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholinių gėrimų (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) likučiais

65 litai

 

3.58.

licencijos verstis mažmenine prekyba alaus likučiais

20 litų

 

3.59.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų) masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse

30 litų

 

3.60.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse

30 litų

 

3.61.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose bei mugėse, vykstančiose stacionariniuose pastatuose

60 litų

 

3.62.

valstybės rinkliavos už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) ir alumi kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimą dydis nustatomas atitinkamai 3.53 ir 3.54 punktuose nurodytą valstybės rinkliavos dydį dalijant proporcingai išduodamos licencijos galiojimo laikui

 

 

3.63.

licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

100 litų

 

3.64.

licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminių likučiais

10 litų

 

3.65.

valstybės rinkliavos už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinio, poilsio ir turizmo sezono metu išdavimą dydis nustatomas nurodytą 3.63 punkte valstybės rinkliavos dydį dalijant proporcingai išduodamos licencijos galiojimo laikui

 

 

3.66.

licencijos verstis keleivių ar krovinių vežimu laivais tarptautiniais maršrutais

400 litų

 

3.67.

licencijos verstis keleivių vežimu laivais Lietuvos Respublikoje

200 litų

 

3.68.

licencijos vykdyti oro susisiekimą

5500 litų

 

3.69.

licencijos vežti keleivius geležinkelio transportu vietiniais maršrutais

2200 litų

 

3.70.

licencijos vežti keleivius ir krovinius geležinkelio transportu tarptautiniais maršrutais

5500 litų

 

3.71.

kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais

150 litų

 

3.72.

kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius tarptautiniais maršrutais

200 litų

 

3.73.

kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais

30 litų

 

3.74.

kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius vietiniais maršrutais

30 litų

 

3.75.

kelių transporto veiklos licencijos vežti krovinius tarptautiniais maršrutais

250 litų

 

3.76.

licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių transportu keleivius ar krovinius tarptautiniais maršrutais

150 litų

 

3.77.

licencijos kortelės transporto priemonei vežti kelių transportu keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais

25 litai

 

3.78.

licencijos ar licencijos kortelės dėl įmonės pavadinimo, adreso, automobilių valstybinių numerių pasikeitimo, praradus licenciją arba licencijos kortelę ir kitais panašiais atvejais

25 litai

 

3.79.

licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius vietiniais maršrutais

5 litai

 

3.80.

licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais

5 litai

 

 

Pastaba. Nustatytas 3.71–3.80 punktuose valstybės rinkliavos dydis dalijamas proporcingai išduodamos licencijos (licencijos kortelės) galiojimo laikui.

 

 

3.81.

sklandytojo licencijos

60 litų

 

3.82.

inžinieriaus, techniko licencijos

50 litų

 

3.83.

orlaivių palydovo licencijos

80 litų

 

3.84.

piloto mėgėjo licencijos

180 litų

 

3.85.

piloto mėgėjo licencijos (moksleiviams ir studentams)

130 litų

 

3.86.

laisvojo aerostato piloto licencijos

240 litų

 

3.87.

navigatoriaus, skraidančiojo inžinieriaus licencijos

100 litų

 

3.88.

komercinės aviacijos piloto licencijos

410 litų

 

3.89.

avialinijų transporto piloto licencijos

500 litų

 

3.90.

skrydžių vadovo licencijos

200 litų

 

3.91.

skrydžių dispečerio licencijos

50 litų

 

3.92.

piloto mokinio ir skrydžių vadovo mokinio licencijos

10 litų

 

3.93.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pirmojo tipo licencijos

8000 litų

 

3.94.

pirmojo tipo licenciją atstojančio Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos leidimo

20000 litų

 

3.95.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos antrojo tipo licencijos eksploatuoti atominę elektrinę ar atominės elektrinės bloką

20000 litų

 

3.96.

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos antrojo tipo licencijos eksploatuoti branduolinių medžiagų ar radioaktyviųjų atliekų saugyklą, jų perdirbimo objektą

6000 litų

 

3.97.

licencijos steigti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus

2950 litų

 

3.98.

licencijos eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus

2950 litų

 

3.99.

licencijos teikti bendrojo plačiajuosčio bevielio ryšio paslaugas

2950 litų

 

3.100.

licencijos steigti ir eksploatuoti bendruosius plačiajuosčius bevielio ryšio tinklus ir teikti plačiajuosčio bevielio ryšio paslaugas

2950 litų

 

3.101.

licencijos steigti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus

2950 litų

 

3.102.

licencijos eksploatuoti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus

2950 litų

 

3.103.

licencijos teikti judriojo radijo ryšio paslaugas

2950 litų

 

3.104.

licencijos steigti ir eksploatuoti bendruosius judriojo radijo ryšio tinklus ir teikti judriojo radijo ryšio paslaugas

2950 litų

 

3.105.

licencijos teikti radijo (išskyrus laidinį radiją), televizijos programų siuntimo paslaugas

2950 litų

 

 

Pastaba. Valstybės rinkliavos už kelių rūšių licencijų (leidimų) steigti ir eksploatuoti bendruosius telekomunikacijų tinklus ir (arba) teikti telekomunikacijų paslaugas išdavimą arba perregistravimą dydis nustatomas sudėjus nurodytus atitinkamos telekomunikacinės veiklos licencijų (leidimų) išdavimo ir (arba) perregistravimo valstybės rinkliavos dydžius.

 

 

3.106.

licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus išdavimą arba perregistravimą

2800 litų

 

3.107.

licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitokį gazolį, mazutą (skystąjį kurą) išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

3.108.

licencijos importuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitokį gazolį, mazutą (skystąjį kurą) šilumos, elektros energijos, kitoms gamybos reikmėms išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

3.109.

licencijos importuoti nefasuotus naftos produktus, pagamintus akcinės bendrovės“Mažeikių nafta“ iš užsienio įmonių žaliavų išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

3.110.

licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą mazutą (skystąjį kurą), dyzelinius degalus, kitokį gazolį, tiekiamus kaip kuro atsargos laivams, ir jais prekiauti išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

3.111.

licencijos importuoti, eksportuoti nefasuotą aviacinį benziną, reaktyvinius degalus, tiekiamus kaip kuro atsargos orlaiviams, ir jais prekiauti išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

3.112.

licencijos importuoti nefasuotus dyzelinius degalus, tiekiamus kaip kuro atsargos geležinkelio riedmenims, ir jais prekiauti išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

3.113.

licencijos eksportuoti nefasuotus naftos produktus išdavimą arba perregistravimą

2800 litų

 

3.114.

licencijos eksportuoti nefasuotą buitinį krosnių kurą, kitokį gazolį, mazutą (skystąjį kurą) išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

3.115.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą arba perregistravimą

2800 litų

 

3.116.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių kuru, kitokiu gazoliu, mazutu (skystuoju kuru) išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

3.117.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais

450 litų

 

3.118.

licencijos verstis didmenine prekyba nefasuotu buitiniu krosnių kuru, kitokio gazolio, mazuto (skystojo kuro) likučiais

20 litų

 

3.119.

licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintosiomis dujomis, skirtomis autotransportui išdavimą arba perregistravimą

500 litų

 

3.120.

licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintųjų dujų, skirtų autotransportui, likučiais

80 litų

 

3.121.

licencijos Lietuvos Respublikoje supirkti skirtus realizuoti spalvotųjų metalų ir jų lydinių laužą bei atliekas išdavimą arba perregistravimą

1000 litų

 

3.122.

licencijos Lietuvos Respublikoje supirkti skirtus realizuoti juodųjų metalų laužą ir jų atliekas išdavimą arba perregistravimą

1000 litų

 

3.123.

kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito, eksporto licencijos

120 litų

 

3.124.

kontroliuojamųjų strateginių prekių ir technologijų importo sertifikato

100 litų

 

3.125.

licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) gamyba

1500 litų

 

3.126.

licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) didmenine prekyba

1500 litų

 

3.127.

licencijos verstis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą sąrašą) sandėliavimu

1500 litų

 

3.128.

banko veiklos licencijos

175000 litų

 

3.129.

kredito unijos veiklos licencijos

1000 litų

 

3.130.

centrinės kredito unijos veiklos licencijos

75 litai

 

3.131.

licencijos verstis jūreivių, Lietuvos Respublikos piliečių ir nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje asmenų įdarbinimo Lietuvos ir užsienio laivuose tarpininkavimo veikla

100 litų

 

3.132.

licencijos įdarbinti užsienyje Lietuvos Respublikos piliečius ir nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje asmenis

100 litų

 

3.133.

licencijos taisyti ginklus

500 litų

 

3.134.

licencijos gaminti ginklus

500 litų

 

3.135.

licencijos gaminti ginklų dalis

500 litų

 

3.136.

licencijos gaminti šaudmenis

500 litų

 

3.137.

licencijos gaminti sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas

500 litų

 

3.138.

licencijos gaminti pirotechnikos priemones

500 litų

 

3.139.

licencijos verstis gyvulių veislininkyste

100 litų

 

3.140.

licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas

300 litų

 

3.141.

licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas

300 litų

 

3.142.

licencijos verstis didmenine prekyba narkotiniais ir psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis, jų eksportu, importu

300 litų

 

3.143.

licencijos verstis didmenine prekyba psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis, jų importu, eksportu

300 litų

 

3.144.

licencijos verstis mažmenine prekyba narkotiniais ir psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis

100 litų

 

3.145.

licencijos verstis mažmenine prekyba psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis medžiagomis

100 litų

 

3.146.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) gamyba, perdirbimu

1000 litų

 

3.147.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų didmenine prekyba, įskaitant prekybos tarpininko veiklą, taip pat importu, eksportu, tranzitu

1000 litų

 

3.148.

licencijos verstis I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sandėliavimu

600 litų

 

3.149.

licencijos verstis privačia veterinarine praktika veterinarijos specialistams

77 litai

 

3.150.

licencijos verstis veterinarijos farmacine veikla fiziniams asmenims

133 litai

 

3.151.

licencijos gaminti veterinarijos farmacijos produktus ir veterinarijos farmacijos preparatus

400 litų

 

3.152.

licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos vaistinių medžiagų mažmenine prekyba įmonėms

150 litų

 

3.153.

licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos vaistinių medžiagų mažmenine prekyba ir gamyba įmonėms

150 litų

 

3.154.

licencijos verstis veterinarijos vaistų ir veterinarijos medžiagų didmenine prekyba įmonėms

500 litų

 

3.155.

licencijos atlikti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus:

 

 

3.155.1.

išdavimą

100 litų

 

3.155.2.

perregistravimą

50 litų

 

4.

Už kitas institucijų teikiamas paslaugas:

 

 

 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

4.1.

leidimo juridiniam asmeniui, įmonei, neturinčiai juridinio asmens teisių, ar fiziniam asmeniui įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš Lietuvos Respublikos daiktus (prekes), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką be Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų draudžiama, išdavimą

50 litų

 

4.2.

leidimo importuoti (eksportuoti) arba vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką išdavimą:

 

 

4.2.1.

daiktus (prekes), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos arba vežti per ją tranzitu be Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išduotų leidimų draudžiama (išskyrus 4.2.2–4.2.4 punktus)

50 litų

 

4.2.2.

vieną šaunamąjį ginklą

50 litų

 

4.2.3.

vieną šaunamojo ginklo keičiamą vamzdį arba vamzdžio įdėklą ar kitą vieną pagrindinę šaunamojo ginklo dalį

50 litų

 

4.2.4.

šaunamųjų ginklų šaudmenis

500 litų

 

 

Pastabos:

 

 

 

1. Valstybės rinkliava už leidimų Lietuvos Respublikos ar užsienio teisėsaugos institucijoms įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš jos) arba vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką ginklus išdavimą mažinama 100 procentų.

 

 

 

2. Gabenant 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytus daiktus (prekes) tranzitu, išduodami du leidimai – įvežti (importuoti) ir išvežti (eksportuoti) ir imama 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta valstybės rinkliava.

 

 

4.3.

leidimo laikyti (funkcionuoti, eksponuoti) šaunamuosius ginklus ir jų šaudmenis juridinio asmens, jo filialo, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, arba jos filialo patalpose išdavimą

500 litų

 

4.4.

leidimo laikyti spalvotojo dauginimo (kopijavimo) techniką juridinio asmens, jo filialo, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, arba jos filialo patalpose išdavimą

500 litų

 

4.5.

leidimo vykdyti su antspaudų (spaudų) gamyba susijusią veiklą konkrečiose patalpose išdavimą

500 litų

 

4.6.

leidimo šaudyti (funkcionuoti) šaudymo tire, šaudykloje, medžiokliniame šaudymo stende ir laikyti ginklus šiose patalpose išdavimą

500 litų

 

4.7.

leidimo laikyti ir nešioti šaunamuosius ginklus juridinio asmens arba įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, darbuotojui išdavimą

10 litų

 

4.8.

leidimo pasigaminti vieną antspaudą arba spaudą (išskyrus antspaudą ar spaudą su Lietuvos valstybės ar savivaldybių herbais) išdavimą

10 litų

 

4.9.

leidimo įsigyti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą fiziniam asmeniui

20 litų

 

4.10.

leidimo įsigyti šaunamuosius ginklus ir (ar) šovinius ir (ar) specialiąsias priemones išdavimą juridiniam asmeniui, įmonei, neturinčiai juridinio asmens teisių, arba jų padaliniams

10 litų

 

4.11.

leidimo (sutikimo) parduoti, perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą

10 litų

 

4.12.

leidimo įsigyti pirotechnikos priemones išdavimą

10 litų

 

4.13.

leidimo įsigyti spalvotojo dauginimo (kopijavimo) techniką išdavimą

10 litų

 

4.14.

leidimo parduoti, taisyti spalvotojo dauginimo (kopijavimo) techniką išdavimą

10 litų

 

4.15.

leidimo laikyti ir nešioti ginklą išdavimą, pratęsimą

10 litų

 

4.16.

egzamino pagal asmens bei turto saugotojų pirminio parengimo programą laikymą

50 litų

 

4.17.

vairuotojo pažymėjimo išdavimą

6 litai

 

4.18.

vairuotojo pažymėjimo išdavimą vietoj prarastojo

50 litų

 

4.19.

teorinį kelių eismo taisyklių egzamino laikymą

30 litų

 

4.20.

kelių transporto priemonės praktinio vairavimo egzamino laikymą

50 litų

 

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

4.21.

vienkartinio terminuoto leidimo atvykti į valstybės sienos apsaugos zoną ir būti joje arba verstis joje ūkine-komercine ar kitokia veikla išdavimą

6 litai

 

4.22.

vienkartinio terminuoto leidimo atvykti į valstybės sienos apsaugos zoną ir būti joje arba verstis joje ūkine-komercine ar kitokia veikla pratęsimą

2 litai

 

4.23.

nuolatinio leidimo:

 

 

4.23.1.

atvykti į valstybės sienos apsaugos zoną ir būti joje arba verstis joje ūkine-komercine ir (ar) kitokia veikla išdavimą (išskyrus nuolat gyvenančius valstybės sienos apsaugos zonoje nekilnojamojo turto, žemės(vandens telkinių) savininkus bei naudotojus)

12 litų

 

4.23.2.

atvykti į valstybės sienos apsaugos zoną ir būti joje arba verstis joje ūkine-komercine ir (ar) kitokia veikla keitimą praradus, sugadinus leidimą ar kitaip jam tapus netinkamam naudoti

20 litų

 

4.24.

vienkartinio leidimo vykti be eilės per valstybės sieną transporto priemonėmis išdavimą

20 litų

 

4.25.

daugkartinio leidimo (ne daugiau kaip 10 kartų) vykti be eilės per valstybės sieną transporto priemonėmis išdavimą

100 litų

 

4.26.

pažymos nevalstybinėms institucijoms dėl vykimo per valstybės sieną išdavimą

6 litai

 

4.27.

archyve saugomų dokumentų kopijų rinkinio, patvirtinto įgalioto asmens, išdavimą

8 litai

 

4.28.

nuolatinio leidimo patekti dirbančiam asmeniui į automobilių ir geležinkelio pasienio kontrolės punktą (išskyrus valstybines institucijas) išdavimą

5 litai

 

4.29.

nuolatinio leidimo patekti darbuotojų transporto priemonėmis į automobilių ir geležinkelių pasienio kontrolės punktą (išskyrus valstybines institucijas) išdavimą

3 litai

 

4.30.

laikinąjį ginklų, šaudmenų ir sprogmenų saugojimą (už parą)

20 litų

 

 

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

4.31.

pažymos, patvirtinančios asmens teistumą (neteistumą), išdavimą pagal asmens prašymą

8 litai

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos įstaigų

 

 

4.32.

vienkartinio leidimo parduoti vaistus, neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą

50 litų

 

4.33.

vienkartinio leidimo parduoti etilo alkoholį ir Lietuvos farmacijos pramonės įmonėse gaminamus vaistus, neįrašytus į Valstybinį vaistų registrą, išdavimą

20 litų

 

4.34.

leidimo asmeniui verstis farmacine veikla rekvizitų pakeitimą

20 litų

 

4.35.

pažymėjimo apie būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimą išdavimą

100 litų

 

4.36.

leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais išdavimą

100 litų

 

4.37.

leidimo vaistinėms aprūpinti kaimo vietovių gyventojus vaistais rekvizitų pakeitimą

20 litų

 

4.38.

sertifikato, patvirtinančio asmens, norinčio teikti tam tikras medicinos praktikos paslaugas, išdavimą

66 litai

 

4.39.

leidimo–higienos paso verstis ūkine veikla išdavimą

20 litų

 

4.40.

vaistų ir vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą

35 litai

 

4.41.

leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą

5 litai

 

4.42.

leidimo verstis farmacine veikla (praktika) išdavimą

66 litai

 

4.43.

licencijos įmonei verstis farmacine veikla papildymą

100 litų

 

4.44.

licencijos įmonei verstis farmacine veikla rekvizitų pakeitimą

50 litų

 

 

Muitinės departamento prie Finansų ministerijos ir teritorinių muitinės įstaigų

 

 

4.45.

leidimo įsteigti muitinės sandėlį išdavimą:

 

 

4.45.1.

uždarąjį (išskyrus uždarąjį sandėlį, kuriame numatoma laikyti akcizais apmokestinamus alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius)

20000 litų

 

4.45.2.

uždarąjį, kuriame numatoma laikyti akcizais apmokestinamus alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius

100000 litų

 

4.45.3.

atvirąjį (išskyrus steigiamus muitinės įstaigų)

50000 litų

 

4.46.

leidimo laikinai įvežti prekes perdirbti išdavimą

200 litų

 

4.47.

leidimo laikinai išvežti prekes perdirbti išdavimą

200 litų

 

4.48.

leidimo laikinai įvežti prekes išdavimą

40 litų

 

4.49.

leidimo laikinai išvežti prekes išdavimą

40 litų

 

4.50.

vienkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje muitinės įstaigoje išdavimą

80 litų

 

4.51.

daugkartinio leidimo atlikti muitinės procedūras kitoje muitinės įstaigoje išdavimą

100 litų

 

4.52.

prekės klasifikacijos patvirtinimo akto arba tyrimo protokolo išdavimą

60 litų

 

4.53.

leidimo steigti eksporto ir importo terminalą išdavimą

250 litų

 

4.54.

mėginio paėmimą ir siuntimą į Muitinės laboratoriją asmens prašymu

50 litų

 

4.55.

mikroskopinę apžiūrą, dydžio, tūrio matavimą

7 litai

 

4.56.

mikroskopinį tyrimą praeinančioje šviesoje, tirpumo bandymus, granuliometrinę analizę, tankio nustatymą svorio metodu, klampos nustatymą, lūžio rodiklio, lydymosi temperatūros nustatymą, tekstilės pluoštų (audinių) kapiliariškumo nustatymą

8 litai

 

4.57.

audimo tipo nustatymą, liepsnos reakciją, svorio nustatymą analitinėmis svarstyklėmis, tankio nustatymą aerometru, popieriaus baltumo nustatymą, alkoholio kiekio nustatymą spiritometru

7 litai

 

4.58.

tankio nustatymą piknometru, siūlų tankio (tex) nustatymą, virimo temperatūros nustatymą, pliūpsnio temperatūros nustatymą, drėgmės, sausos liekanos nustatymą, pelenų kiekio nustatymą, paprastąją distiliaciją, titrimetrinę analizę, kolorimetrinę analizę, tekstilės pluoštų mikrocheminę analizę, mikrocheminę popieriaus pluošto kokybinę analizę, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė refraktometru)

10 litų

 

4.59.

frakcinę distiliaciją, mikrocheminę popieriaus pluošto kiekybinę analizę, alkoholio kiekio nustatymą distiliuojant, cukraus kiekio nustatymą (sacharozė poliarimetru), riebalų kiekio nustatymą, spektrinę analizę UV-VIS, analizę plonasluoksne chromatografija

15 litų

 

4.60.

distiliaciją vandens garais, distiliaciją vakuume, paviršiuje aktyvių medžiagų kokybinę analizę, metanolio kiekio nustatymą (GOST14351), narkotikų paiešką

20 litų

 

4.61.

alkoholio kiekio nustatymą mikrokiekiuose, acto rūgšties kiekio nustatymą, plastikų sudėties kiekybinę analizę

30 litų

 

4.62.

cukraus kiekio nustatymą cheminiais metodais, azoto nitratų nustatymą, švino kiekio benzine nustatymą

25 litai

 

4.63.

spektrinę analizę FT-IR, analizę dujiniu chromatografu (GS), trąšų analizę

50 litų

 

4.64.

analizę skystiniu chromatografu (HPLC), analizę dujiniu chromasspektrometru (GS-MS)

75 litai

 

4.65.

tekstilės pluoštų kiekybinę analizę

40 litų

 

4.66.

muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacinio egzamino laikymą

300 litų

 

4.67.

transporto priemonės muitinės reikalavimų patikrinimą ir tinkamumo gabenti krovinius su muitinės plombomis patvirtinimą

20 litų

 

 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

 

 

4.68.

vertybinių popierių emisijos (išskyrus investicinių bendrovių vertybinius popierius), kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

0,1 procento įregistruojamų vertybinių popierių bendros nominalios vertės, bet ne mažiau kaip500 litų ir ne daugiau kaip 10000 litų

 

4.69.

investicinių bendrovių (išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves) vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

0,05 procento įregistruojamų vertybinių popierių bendros nominalios vertės, bet ne mažiau kaip 500 litų ir ne daugiau kaip 10000 litų

 

4.70.

investicinių kintamojo kapitalo bendrovių vertybinių popierių emisijos, kuria papildomai sukaupiamos piniginės lėšos ir kitas turtas emitento veiklai plėtoti, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

2000 litų

 

4.71.

vertybinių popierių emisijos, kuria kapitalizuojami emitento įsipareigojimai, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

800 litų

 

4.72.

vertybinių popierių emisijos, kuria didinamas įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų, registravimą, paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

500 litų

 

4.73.

emitento steigimo metu išleidžiamų vertybinių popierių registravimą, emisijos paskelbimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

500 litų

 

4.74.

oficialių pasiūlymų įsigyti emitento vertybinių popierių registravimą

85 litai

 

4.75.

egzamino finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą

200 litų

 

4.76.

egzamino finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą

100 litų

 

4.77.

leidimo verstis draudimo brokerio veikla

200 litų

 

4.78.

leidimo verstis investicijų ir konsultavimo įmonės veikla

500 litų

 

4.79.

leidimo verstis pensijų fondo veikla

500 litų

 

4.80.

pensijų programų registravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą

250 litų

 

4.81.

pensijų programų pakeitimų registravimą

100 litų

 

4.82.

leidimo verstis investicinės bendrovės veikla

500 litų

 

4.83.

leidimo verstis investicinės bendrovės ir pensijų fondų valdymo įmonės veikla

500 litų

 

 

Lietuvos banko

 

 

4.84.

uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės kredito įstaigos įregistravimą, perregistravimą

500 litų

 

4.85.

uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės kredito įstaigos filialo (skyriaus) įregistravimą, perregistravimą

300 litų

 

4.86.

uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės kredito įstaigos atstovybės įregistravimą, perregistravimą

200 litų

 

4.87.

užsienio banko filialo (skyriaus) įregistravimą

300 litų

 

4.88.

užsienio banko atstovybės įregistravimą

200 litų

 

4.89.

kredito unijos įregistravimą, perregistravimą

400 litų

 

4.90.

centrinės kredito unijos įregistravimą, perregistravimą

500 litų

 

4.91.

leidimo naudotis kredito įstaigų registravimo duomenimis:

 

 

4.91.1.

vienos kredito įstaigos steigimo akto ar steigimo sutarties arba bendrosios jungtinės veiklos sutarties kopijos išdavimą

20 litų

 

4.91.2.

vienos kredito įstaigos įstatų (nuostatų), statuto su pakeitimu kopijos išdavimą

30 litų

 

4.92.

leidimo steigti centrinę kredito uniją išdavimą

500 litų

 

4.93.

leidimo steigti užsienio banko filialą (skyrių) išdavimą

10000 litų

 

4.94.

leidimo steigti užsienio banko atstovybę išdavimą

600 litų

 

 

Aplinkos ministerijos ir jos įstaigų

 

 

4.95.

gamtos išteklių naudojimo leidimo 1 ir 2 dalių parengimą ir išdavimą

50 litų

 

4.96.

gamtos išteklių naudojimo leidimo 3 ir daugiau dalių parengimą ir išdavimą

80 litų

 

4.97.

leidimo įvežti naudotas padangas išdavimą

2 litai

 

4.98.

leidimo atlikti aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratorinius matavimus išdavimą

80 litų

 

4.99.

leidimų verstis žemės gelmių geologiniu tyrimu išdavimą

150 litų

 

4.100.

leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

 

 

4.100.1.

gintaro, metalo rūdų

2500 litų

 

4.100.2.

kitų naudingųjų iškasenų

200 litų

 

4.100.3.

požeminio pramoninio ir mineralinio vandens ertmes

500 litų

 

4.101.

leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos pavojingas chemines medžiagas išdavimą

44 litai

 

4.102.

leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas išdavimą

77 litai

 

4.103.

atliekas tvarkančių įmonių registracijos pažymėjimo išdavimą

5 litai

 

4.104.

mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

 

 

4.104.1.

metams

11 litų

 

4.104.2.

mėnesiui

3 litai

 

4.104.3.

parai

1 litas

 

4.105.

mėgėjiškos žvejybos neišnuomotuose žvejybai valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose leidimo išdavimą:

 

 

4.105.1.

žvejoti žiobrius (parai)

10 litų

 

4.105.2.

žvejoti nėges (parai)

10 litų

 

4.105.3.

žvejoti lašišas (mėnesiui)

50 litų

 

4.105.4.

žvejoti šlakius (mėnesiui)

50 litų

 

4.106.

leidimo žvejoti mėgėjiškos žvejybos įrankiais Nemuno deltos regiono parko arba kitų saugomų teritorijų vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama žvejyba su leidimais (licencijomis), išdavimą:

 

 

4.106.1.

parai

5 litai

 

4.106.2.

mėnesiui

45 litai

 

4.107.

leidimo žvejoti tinkliniu įrankiu (ne ilgesniu kaip 75 m statomuoju tinklaičiu arba tinkliniu samčiu) išdavimą:

 

 

4.107.1.

parai

10 litų

 

4.107.2.

savaitei

50 litų

 

4.107.3.

mėnesiui

100 litų

 

4.108.

leidimo medžioti laukinius kanopinius žvėris ir švelniakailius žvėrelius išdavimą:

 

 

4.108.1.

briedžius:

 

 

 

patinus

150 litų

 

 

pateles ar jauniklius

120 litų

 

4.108.2.

elnius:

 

 

 

patinus

90 litų

 

 

pateles ar jauniklius

60 litų

 

4.108.3.

danielius

30 litų

 

4.108.4.

stirnas

24 litai

 

4.108.5.

šernus

25 litai

 

4.109.

leidimo gaudyti ir rinkti verslo tikslams laukinius gyvūnus, kurie nėra priskirti medžioklės ar žūklės objektams, išdavimą

5 litai

 

4.110.

leidimo naudoti laukinius gyvūnus mokslo, kultūros, švietimo, auklėjimo ir estetikos tikslais, paimant juos iš gamtinės aplinkos, išdavimą

5 litai

 

4.111.

leidimo sudaryti ir papildyti zoologines kolekcijas (gyvas zoologijos sodų, okeanariumų ir kitas, taip pat gyvūnų iškamšų, lizdų ir kiaušinių, preparatų ir dalių rinkinius), paimant laukinius gyvūnus iš gamtinės aplinkos, išskyrus zoologines kolekcijas, kurias sudaro medžioklės, žūklės ir kitokie trofėjai, kai gyvūnija naudojama pagal nustatytuosius reikalavimus, išdavimą

5 litai

 

4.112.

leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais, jų dalimis ir trofėjais, išskyrus teisėtai įgytus trofėjus, išdavimą

5 litai

 

 

Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos administracijos

 

 

4.113.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai

100 litų

 

4.114.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg

150 litų

 

4.115.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg

250 litų

 

4.116.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg

300 litų

 

4.117.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg

350 litų

 

4.118.

orlaivio registravimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

400 litų

 

4.119.

laikinąjį orlaivio registravimą

100 litų

 

4.120.

orlaivio perregistravimą

100 litų

 

4.121.

orlaivio registravimo liudijimo dublikato išdavimą

100 litų

 

4.122.

orlaivio registravimo ženklo rezervavimą 6 mėnesiams

200 litų

 

4.123.

orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu

100 litų

 

4.124.

orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą

50 litų

 

4.125.

orlaivio registravimo panaikinimą

100 litų

 

4.126.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė mažesnė arba lygi 750 kg

100 litų

 

4.127.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg

300 litų

 

4.128.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg

1000 litų

 

4.129.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg

2000 litų

 

4.130.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg

2500 litų

 

4.131.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

3000 litų

 

4.132.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė mažesnė arba lygi 750 kg

50 litų

 

4.133.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg

150 litų

 

4.134.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg

500 litų

 

4.135.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg

1000 litų

 

4.136.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg

1250 litų

 

4.137.

orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laiko pratęsimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

1500 litų

 

4.138.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė mažesnė arba lygi 750 kg

50 litų

 

4.139.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg

75 litai

 

4.140.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg

250 litų

 

4.141.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg

500 litų

 

4.142.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg

625 litai

 

4.143.

specialiojo skrydžio leidimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

750 litų

 

4.144.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė mažesnė arba lygi 750 kg

25 litai

 

4.145.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg

75 litai

 

4.146.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg

250 litų

 

4.147.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg

500 litų

 

4.148.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg

625 litai

 

4.149.

orlaivio tinkamumo skraidyti eksporto pažymėjimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

750 litų

 

4.150.

skrydžio leidimo išdavimą užsienio valstybės orlaiviui, kai šio orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas negalioja

1000 litų

 

4.151.

orlaivio kategorijos pakeitimą

200 litų

 

4.152.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė mažesnė arba lygi 750 kg

100 litų

 

4.153.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet mažesnė arba lygi 1500 kg

300 litų

 

4.154.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1500 kg, bet mažesnė arba lygi 5670 kg

1000 litų

 

4.155.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 5670 kg, bet mažesnė arba lygi 8618 kg

2000 litų

 

4.156.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 8618 kg, bet mažesnė arba lygi 20000 kg

2500 litų

 

4.157.

orlaivių modifikacijų ir remontų tvirtinimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20000 kg

3000 litų

 

4.158.

orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą, jeigu ši programa alternatyvi gamintojo programai

1000 litų

 

4.159.

orlaivio sertifikavimą

10000 litų

 

4.160.

orlaivio tipo sertifikato pripažinimą

2000 litų

 

4.161.

triukšmo sertifikato pripažinimą

100 litų

 

4.162.

projektavimo organizacijos sertifikavimą

5000 litų

 

4.163.

gamybos organizacijos sertifikavimą

5000 litų

 

4.164.

orlaivio įkeitimą

0,5 procento įkeitimo sumos

 

4.165.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba 1 asmuo

500 litų

 

4.166.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

1000 litų

 

4.167.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo11 iki 50 asmenų

2000 litų

 

4.168.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

4000 litų

 

4.169.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba nuo101 iki 200 asmenų

8000 litų

 

4.170.

pirmąjį techninės organizacijos sertifikavimą, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

12000 litų

 

4.171.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba 1 asmuo

250 litų

 

4.172.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 2 iki 10 asmenų

500 litų

 

4.173.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo11 iki 50 asmenų

1000 litų

 

4.174.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 51 iki 100 asmenų

2000 litų

 

4.175.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba nuo 101 iki 200 asmenų

4000 litų

 

4.176.

kasmetinį techninės organizacijos sertifikavimą, neatsižvelgiant į pažymėjimo galiojimo laiką, kai įmonėje dirba daugiau kaip 200 asmenų

6000 litų

 

4.177.

oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

5000 litų

 

4.178.

oro vežėjų, kurie vykdo užsakomuosius skrydžius daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

8000 litų

 

4.179.

oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus ne daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

8000 litų

 

4.180.

oro vežėjų, kurie vykdo reguliariuosius reisus daugiau kaip 2 orlaiviais, sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą

10000 litų ir 1000 litų už kiekvieną kitą orlaivį

 

4.181.

oro vežėjo pažymėjimo atnaujinimą

valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą

 

4.182.

oro vežėjo pažymėjimo dublikato išdavimą

50 procentų valstybės rinkliavos už pažymėjimo išdavimą

 

4.183.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai nereikia sertifikuoti

1000 litų

 

4.184.

oro vežėjų pageidaujamų pakeitimų jų pažymėjimuose įrašymą, kai reikia sertifikuoti

valstybės rinkliava už pažymėjimo išdavimą

 

4.185.

oro vežėjo kompetencijos deklaracijos išdavimą

200 litų

 

4.186.

naujų reguliariųjų vietinių maršrutų tvirtinimą

500 litų

 

4.187.

naujų reguliariųjų tarptautinių maršrutų tvirtinimą

15000 litų

 

4.188.

II ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

30000 litų

 

4.189.

I ICAO kategorijos aerodromo įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

18000 litų

 

4.190.

aerodromo, įrengto skrydžiams pagal prietaisus, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

9000 litų

 

4.191.

aerodromo, įrengto vizualiems skrydžiams, įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

2700 litų

 

4.192.

tiksliojo artėjimo tūpti II ICAO kategorijos įrenginių sistemos sertifikavimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

30000 litų

 

4.193.

tiksliojo artėjimo tūpti I ICAO kategorijos įrenginių sistemos sertifikavimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

18000 litų

 

4.194.

netiksliojo artėjimo tūpti pagal prietaisus sistemos įvertinimą ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

9000 litų

 

4.195.

tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo pratęsimą

50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už tinkamumo arba registravimo ir tinkamumo naudoti pažymėjimo išdavimą

 

4.196.

papildomos kvalifikacijos suteikimą civilinės aviacijos skrydžių dispečeriui

50 litų

 

4.197.

papildomos kvalifikacijos suteikimą civilinės aviacijos pilotui ir skrydžių vadovo mokiniui

40 litų

 

4.198.

užsienyje išduotos licencijos pripažinimą sklandytojui

90 litų

 

4.199.

užsienyje išduotos techniko (inžinieriaus) licencijos pripažinimą

125 litai

 

4.200.

užsienyje išduotos piloto mėgėjo ir laisvojo aerostato piloto licencijos pripažinimą

90 litų

 

4.201.

užsienyje išduotos komercinės aviacijos piloto ir avialinijų transporto piloto licencijos pripažinimą

580 litų

 

 

Pastaba. Jeigu licencijos pripažinimas išduodamas piloto mėgėjo teisėmis – taikoma 4.200 punkte nustatyta valstybės rinkliava.

 

 

4.202.

papildomos kvalifikacijos (leidimo) suteikimą technikui (inžinieriui) ir orlaivių palydovui

20 litų

 

4.203.

papildomos kvalifikacijos suteikimą sklandytojui ir pilotui mėgėjui

40 litų

 

4.204.

papildomos kvalifikacijos suteikimą komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui (navigatoriui), skraidančiajam inžinieriui, laisvojo aerostato pilotui ir skrydžių vadovui

60 litų

 

4.205.

už SPT ir instruktoriaus kvalifikacijos suteikimą

200 litų

 

4.206.

civilinės aviacijos specialisto licencijos dublikato išdavimą arba pavardės joje pakeitimą

50 litų

 

4.207.

civilinės aviacijos teorijos egzamino perlaikymą:

 

 

4.207.1.

laisvojo aerostato pilotui, sklandytojui ir pilotui mėgėjui

10 litų

 

4.207.2.

navigatoriui, skrydžių vadovui, komercinės aviacijos pilotui, avialinijų transporto pilotui ir skraidančiajam inžinieriui

20 litų

 

4.208.

skrydžio (praktinių gebėjimų) egzamino perlaikymą

30 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81–3.92 punktuose, išdavimą

 

4.209.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) galiojimo laiko pratęsimą:

 

 

4.209.1.

sklandytojui, laisvojo aerostato pilotui, pilotui mėgėjui ir orlaivių palydovui

15 procentų valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.81, 3.83, 3.84, 3.85 ir 3.86 punktuose, išdavimą

 

4.209.2.

inžinieriui (technikui), skraidančiajam inžinieriui,skrydžių vadovui, dispečeriui ir navigatoriui

25 procentai valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.82, 3.87, 3.90 ir 3.91 punktuose, išdavimą

 

4.209.3.

komercinės aviacijos pilotui ir avialinijų transporto

10 procentų pilotui valstybės rinkliavos už licencijos, nurodytos 3.88 ir 3.89 punktuose, išdavimą

 

4.210.

civilinės aviacijos specialisto licencijos (kvalifikacijos) atnaujinimą

50 procentų valstybės rinkliavos už specialisto licencijos, nurodytos 3.81–3.91 punktuose, išdavimą

 

4.211.

rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sertifikavimą ir leidimų išdavimą

300 litų

 

4.212.

rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidimo pratęsimą arba atnaujinimą

150 litų

 

4.213.

pakeitimus rengiančių civilinės aviacijos specialistus mokymo organizacijų, kurios finansuojamos ne iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, leidime

50 litų

 

4.214.

pirmąjį treniruoklio sertifikavimą ir leidimo išdavimą

500 litų

 

4.215.

kasmetinį treniruoklio patikrinimą

150 litų

 

4.216.

treniruoklio galiojimo laiko pratęsimą

250 litų

 

4.217.

pirmąjį sertifikato išdavimą aviacijos medicinos centrui

500 litų

 

4.218.

sertifikato aviacijos medicinos centrui galiojimo pratęsimą

250 litų

 

4.219.

pirmosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams

20 litų

 

4.220.

antrosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams

10 litų

 

4.221.

trečiosios klasės sveikatos pažymėjimo išdavimą civilinės aviacijos specialistams

20 litų

 

4.222.

sveikatos pažymėjimo išdavimą studentams ir moksleiviams

5 litai

 

 

Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos

 

 

4.223.

vidaus vandenų uostų įregistravimą

250 litų

 

4.224.

vidaus vandenų prieplaukų įregistravimą

150 litų

 

4.225.

kapitono, laivavedžio, laivo specialisto, mechaniko diplomo išdavimą

40 litų

 

4.226.

kvalifikacijos liudijimo išdavimą vidaus vandenų specialistui

30 litų

 

4.227.

pažymėjimo išdavimą vidaus vandenų specialistui

20 litų

 

4.228.

laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą

10 litų

 

4.229.

diplomo patvirtinimą

10 litų

 

4.230.

pažymos, pažymos dublikato išdavimą

10 litų

 

4.231.

laivo įkeitimo sutarties įregistravimą

25 litai

 

4.232.

laivo žurnalo tvirtinimą, išdavimą, įregistravimą

20 litų

 

4.233.

laivo bilieto išdavimą

20 litų

 

4.234.

laivo nuosavybės liudijimo išdavimą

20 litų

 

4.235.

leidimo laivui plaukioti su Lietuvos Respublikos valstybės vėliava išdavimą

20 litų

 

4.236.

kitų dokumentų išdavimą

20 litų

 

4.237.

profesinių žinių tikrinimą (keliant kvalifikaciją)

10 litų

 

4.238.

pareiškimų pildymą savininkui prašant

10 litų

 

 

Pastaba. Valstybės rinkliava už pakartotinį ar skubų 4.223–4.238 punktuose nurodytų dokumentų įforminimą ir išdavimą didinama 100 procentų.

 

 

4.239.

jūrų laivo įregistravimą Laivų registre

400 litų

 

4.240.

jūrų–upių laivo įregistravimą Laivų registre

200 litų

 

4.241.

upių laivo įregistravimą Laivų registre

200 litų

 

4.242.

katerio įregistravimą Laivų registre

11 litų

 

4.243.

jachtos įregistravimą Laivų registre

8 litai

 

4.244.

kitokio motorinio laivo įregistravimą Laivų registre

6 litai

 

4.245.

nesavaeigio laivo įregistravimą Laivų registre

6 litai

 

4.246.

jūrų laivo išregistravimą iš Laivų registro

300 litų

 

4.247.

jūrų–upių laivo išregistravimą iš Laivų registro

150 litų

 

4.248.

upių laivo išregistravimą iš Laivų registro

150 litų

 

4.249.

katerio išregistravimą iš Laivų registro

6 litai

 

4.250.

jachtos išregistravimą iš Laivų registro

6 litai

 

4.251.

kitokio motorinio laivo išregistravimą iš Laivų registro

3 litai

 

4.252.

nesavaeigio laivo išregistravimą iš Laivų registro

3 litai

 

 

Pastabos:

 

 

 

1. Už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų ar vidaus vandenų laivų registre ar išregistravimą iš jo ir atitinkamų dokumentų išdavimą pasikeitus laivo arba įmonės pavadinimui ar savininko adresui mokama 50 procentų valstybės rinkliavos, nustatytos už įregistravimą ar išregistravimą.

 

 

 

2. Valstybės rinkliava už laivo įregistravimo dokumentą, išduodamą vietoj pamestojo, didinama 100 procentų.

 

 

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

 

 

4.253.

vienkartinio leidimo važiuoti į kitas valstybes kelių transporto priemone, skirta kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais, išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams

18 litų

 

4.254.

Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalio leidimo išdavimą Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms

100 litų

 

4.255.

leidimo kelių transporto priemone vežti keleivius į užsienio valstybes per jų teritorijas arba į trečiąsias valstybes išdavimą

25 litai

 

4.256.

vienkartinio leidimo važiuoti kelių transporto priemonėmis, skirtomis kroviniams vežti, į Lietuvos Respubliką arba per jos teritoriją užsienio vežėjams išdavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje

600 litų

 

4.257.

reguliariojo tarptautinio susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą

40 litų

 

4.258.

reguliariojo tolimojo susisiekimo autobusų maršruto atidarymo tyrimą ir šios veiklos leidimo išdavimą

35 litai

 

4.259.

leidimo vykdyti gamyklinį gabenimą Lietuvos Respublikos vežėjams įforminimą

17 litų

 

4.260.

daugkartinio leidimo vežti krovinius kelių transporto priemonėmis į užsienio valstybes išdavimą Lietuvos Respublikos vežėjams

50 litų

 

4.261.

leidimo vežti sunkiasvorius krovinius kelių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos keliais išdavimą Lietuvos Respublikos ir užsienio vežėjams

50 litų

 

4.262.

leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, išdavimą

500 litų

 

4.263.

leidimo, suteikiančio teisę atlikti techninę ekspertizę, pratęsimą

250 litų

 

4.264.

kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimo išdavimą

3 litai

 

 

4.265.

kelionės lapo autobusui, vežančiam keleivius į užsienio valstybes, išdavimą

10 litų

 

4.266.

darbo ir poilsio režimo knygelės išdavimą kelių transporto priemonių vairuotojams

8 litai

 

4.267.

licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančio asmens profesinės kvalifikacijos egzaminą

150 litų

 

4.268.

vairuotojų mokymo grupės sąrašo įregistravimą už narį

5 litai

 

4.269.

kelių transporto priemonių vairuotojo, vežančio pavojingus krovinius, egzaminą

40 litų

 

4.270.

pažymėjimų ar liudijimų, patvirtinančių asmens kvalifikaciją (kompetenciją), išdavimą

5 litai

 

4.271.

keleivių tarptautinio vežimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą

17 litų

 

4.272.

krovinių tarptautinio gabenimo kelių transporto priemone savo lėšomis liudijimo išdavimą

17 litų

 

4.273.

pažymėjimo, patvirtinančio sąlygų tinkamumą rengti kelių transporto priemonių vairuotojus, išdavimą ir perregistravimą

60 litų

 

4.274.

leidimo keisti tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutą išdavimą

10 litų

 

4.275.

autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (iki 50 autobusų išvykų)

10 litų

 

4.276.

autobusų išvažiavimo iš autobusų stoties tvarkaraščio sudarymą (daugiau kaip 50 autobusų išvykų)

20 litų

 

4.277.

autobusų stotelių tvarkaraščių sudarymą

5 litai

 

4.278.

įmonės standarto dėl transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar smulkiaserijinės gamybos (nuo 2 iki 500 vienetų per metus) derinimą

850 litų

 

4.279.

įmonės standarto dėl kelių transporto priemonių nevienetinio perdirbimo ar smulkiaserijinės gamybos pratęsimą

125 litai

 

4.280.

kelių transporto priemonių gamintojo indentifikavimo kodo WMI ir kelių transporto priemonių sudėtinių dalių gamintojo indentifikavimo kodo WPMI suteikimą šalies gamintojams

220 litų

 

4.281.

vairavimo mokyklos mokymo bazės ekspertizę

20 litų (eksperto vienos valandos įkainis)

 

 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos

 

 

4.282.

darbuotojo kvalifikacinių žinių tikrinimą

55 litai

 

4.283.

objekto (riedmens, konteinerio) įregistravimą registre

15 litų

 

4.284.

objekto (riedmens, konteinerio) duomenų pakeitimą registre

9 litai

 

 

Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos

 

 

4.285.

leidimo įsigyti Lietuvos Respublikoje pagamintą nedenatūruotą etilo alkoholį išdavimą

10 litai

 

4.286.

leidimo įsigyti distiliuotą etilo alkoholio aldehidų frakciją išdavimą

10 litai

 

4.287.

leidimo įsigyti etilo alkoholio aldehidų frakciją išdavimą

10 litai

 

4.288.

leidimo įvežti alkoholinius gėrimus į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius, taip pat alkoholinių gėrimų pavyzdžius išdavimą

300 litų

 

4.289.

leidimo (sutikimo) įvežti į Lietuvos Respubliką prie laivų ir lėktuvų atsargų priskiriamų alkoholinių gėrimų tam tikrą kiekį išdavimą

300 litų

 

4.290.

licencijų importuoti alkoholio produktus ir tabako gaminius ir verstis didmenine prekyba jais papildymą firmų, produkcijos pavadinimais, sandėlių adresais ir panašiai (už kiekvieną papildomą įrašą)

100 litų

 

 

Valstybinio turizmo departamento

 

 

4.291.

gidų ir kelionių vadovų pažymėjimų (sertifikatų) išdavimą

5 litai

 

4.292.

turizmo informacijos centrų pažymėjimų (sertifikatų) išdavimą

100 litų

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

 

 

4.293.

veterinarijos vaistų ir veterinarijos vaistinių medžiagų įrašymą į Valstybinį vaistų registrą

32 litai

 

4.294.

transporto priemonių maisto produktams gabenti higienos paso išdavimą

10 litų

 

 

Technikos priežiūros tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

 

4.295.

potencialiai pavojingų įrenginių projektavimo, gamybos, montavimo, remonto ir rekonstravimo liudijimo, taip pat potencialiai pavojingo įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvoje liudijimo išdavimą

600 litų

 

4.296.

potencialiai pavojingų įrenginių registravimą

150 litų

 

4.297.

leidimo eksploatuoti įregistruotus įrenginius išdavimą

400 litų

 

4.298.

slėginio įrenginio hidraulinį bandymą

150 litų

 

4.299.

slėginio įrenginio vidaus apžiūrą

200 litų

 

4.300.

slėginio įrenginio orinę apžiūrą

120 litų

 

4.301.

slėginio įrenginio dalinį techninį patikrinimą

120 litų

 

4.302.

kėlimo įrenginio visišką techninį patikrinimą

160 litų

 

4.303.

kėlimo įrenginio dalinį techninį patikrinimą

120 litų

 

 

Pastaba. Šie valstybės rinkliavos dydžiai taikomi valstybinėms potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstaigoms.

 

 

 

Krašto apsaugos ministerijos

 

 

4.304.

leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą

44 litai

 

4.305.

leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą

44 litai

 

 

Pastabos:

 

 

 

1. Valstybės rinkliava už leidimo Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įvežti pirmosios pavojingumo klasės krovinius išdavimą mažinama 100 procentų.

 

 

 

2. Valstybės rinkliava už leidimo įvežti, išvežti Lietuvos ir užsienio gynybos institucijoms priklausančius vienetinius tarnybinius ginklus ir jų šaudmenis išdavimą mažinama 100 procentų.

 

 

 

Valstybinės augalų apsaugos tarnybos

 

 

4.306.

registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

100 litų

 

4.307.

registro objekto perregistravimą arba registracijos atnaujinimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

30 litų

 

4.308.

vienkartinį registro objekto įregistravimą Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

30 litų

 

4.309.

registro duomenų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims (už duomenis apie vieną registro objektą)

5 litai

 

 

Kitų institucijų

 

 

4.310.

naudojimąsi Įmonių rejestro registravimo kortelėse esančiais skelbtinais vienos įmonės duomenimis:

 

 

4.310.1.

iki 3 registravimo duomenų

5 litai

 

4.310.2.

kiekvienu papildomu registravimo duomeniu

2 litai, bet ne daugiau kaip 25 litai

 

4.310.3.

visais registravimo duomenimis

25 litai

 

4.311.

atestuoto auditoriaus kvalifikacinį egzaminą

50 litų

 

4.312.

įmonės ir organizacijos, išskyrus politines partijas, politines ir visuomenines organizacijas, profesines sąjungas, labdaros bei paramos organizacijas, bankus ir kitas kredito įstaigas, įregistravimą, perregistravimą ir atitinkamų dokumentų išdavimą (išskyrus tuos atvejus, kai tai reikia atlikti dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pasikeitimo):

 

 

4.312.1.

individualios (personalinės) įmonės

200 litų

 

4.312.2.

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, kooperatinės bendrovės

400 litų

 

4.312.3.

uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės

500 litų

 

4.312.4.

visų rūšių įmonių filialo, atstovybės

50 procentų valstybės rinkliavos už įmonės įregistravimą

 

4.312.5.

įmonių susivienijimo (asociacijos), kooperatinių bendrovių sąjungos (asociacijos), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir jų asociacijos

800 litų

 

4.312.6.

užsienio valstybių įmonių filialų (išskyrus užsienio valstybių bankų filialus (skyrius), atstovybės

300 litų

 

4.312.7.

kitos organizacijos

300 litų

 

4.313.

įmonės steigimo akto ar steigimo sutarties arba bendrosios jungtinės veiklos sutarties dokumentų kopijos išdavimą

15 litų

 

4.314.

įmonės įstatų su pakeitimais kopijos išdavimą

25 litai

 

4.315.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų ir lietuvių kalbos egzamino laikymą

20 litų

 

4.316.

leidimo išvežti (išsiųsti) kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus

7 litai

 

4.317.

akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įstaigos veikla, išdavimą

50 litų

 

4.318.

akreditavimo pažymėjimo, suteikiančio teisę verstis akredituotos įmonės veikla, performinimą

25 litai

 

4.319.

leidimo steigti neapmuitinamą parduotuvę išdavimą

100 litų

 

4.320.

traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų techninę apžiūrą

10 litų

 

4.321.

traktorių priekabų techninę apžiūrą

5 litai

 

 

Pastabos:

 

 

 

1. Valstybės rinkliava už pirmąją individualios konstrukcijos mašinos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

 

 

 

2. Už neplaninę 1 arba 2 mašinų techninę apžiūrą šių mašinų buvimo vietoje imama papildoma 20 litų valstybės rinkliava.

 

 

4.322.

traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų valstybinio numerio ženklo išdavimą

25 litai

 

4.323.

traktorių, savaeigių važiuoklių, kelių tiesimo mašinų techninio paso arba techninio talono išdavimą

10 litų

 

4.324.

leidimo verstis nelicencijuojama telekomunikacijų veikla išdavimą arba perregistravimą

100 litų

 

4.325.

įmonės įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą

10000 litų

 

4.326.

fizinio asmens įrašymą į lobistų sąrašą ir lobisto pažymėjimo išdavimą

2000 litų

 

4.327.

leidimo mokyti išdavimą

80 litų

 

4.328.

Gyventojų registro tarnybos duomenų teikimą

5 litai

 

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458

 

VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

1. Valstybės rinkliava sumokama litais pagal mokėjimo dieną galiojančius jos dydžius prieš institucijų teikiamas paslaugas.

2. Valstybės rinkliava sumokama grynais pinigais arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriaus sąskaitą pagal institucijos, teikiančios paslaugas, buvimo vietą.

3. Valstybės rinkliava už pasienio kontrolės punktuose teikiamas paslaugas sumokama banko įstaigoje, aptarnaujančioje minėtuosius punktus. Jeigu pasienio kontrolės punktuose banko įstaigų kasų nėra, valstybės rinkliavą ima Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų pareigūnai pagal griežtos apskaitos kvitus.

4. Institucijoms rekomenduojama tvarkyti teikiamų paslaugų registravimo žurnalą ir jame nurodyti valstybės rinkliavos sumą, dokumento, patvirtinančio jos sumokėjimą, pavadinimą, numerį ir datą.

5. Valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai su bankų žymomis arba kvitai.

6. Valstybės rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais, remiantis mokėtojų pateiktais prašymais ir institucijų, suteikiančių paslaugas, pažymomis, kuriose turi būti nurodytos valstybės rinkliavos grąžinimo priežastys.

7. Valstybės rinkliava grąžinama pagal valstybės rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, pateiktą apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui, į kurio sąskaitą ji sumokėta. Prašymas grąžinti rinkliavą pateikiamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnyje nustatytais terminais.

______________