LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖ

P O T V A R K I S

1993 m. liepos 28 d. Nr. 566p

Vilnius

 

Dėl prisijungimo prie Europos susitarimo

dėl tarptautinių automagistralių

 

Vadovaujantis Lietuvos  Respublikos įstatymu  "Dėl Lietuvos

Respublikos tarptautinių sutarčių":

1. Prisijungti  prie Europos  susitarimo  dėl  tarptautinių

automagistralių, pasirašyto 1975 m. lapkričio 15 d. Ženevoje.

2. Pavesti Užsienio reikalų ministerijai deponuoti Lietuvos

Respublikos prisijungimo prie nurodytojo susitarimo dokumentus.

3. Paskirti  Lietuvos automobilių kelių direkciją atsakinga

už šio susitarimo vykdymą.

 

Ministras Pirmininkas        Adolfas Šleževičius