LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

S P R E N D I M A S

DĖL ALYTAUS MIESTO, RIETAVO IR ALYTAUS, BIRŽŲ, JONAVOS, JURBARKO, KAUNO, KELMĖS, PRIENŲ, ŠAKIŲ, UTENOS IR ZARASŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ ĮGALIOJIMŲ NUTRAUKIMO IR ĮGALIOJIMŲ NAUJIEMS ŠIŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAMS PRIPAŽINIMO

 

2000 m. spalio 3 d. Nr. 291

Vilnius

 

Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 86 straipsnio 1 punktu, 87 straipsnio 1 dalimi, nusprendžia:

1. Patenkinti savivaldybių tarybų narių raštiškus pareiškimus atsistatydinti ir pripažinti nutrūkusiais prieš terminą šių savivaldybių tarybų narių įgaliojimus:

Juozo ALECHNAVIČIAUS – Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos valstiečių partijos keltų kandidatų sąrašą;

Jono ALEKSIEJAUS – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos valstiečių partijos keltų kandidatų sąrašą;

Rimos ČELKONIENĖS – Alytaus rajono savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) keltų kandidatų sąrašą;

Romo ČERKAUSKO – Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Naujosios sąjungos (socialliberalų) keltų kandidatų sąrašą;

Rimo JARMALOS – Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) keltų kandidatų sąrašą;

Ginto JASIULIONIO – Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvių nacionalinės partijos ir „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos keltų kandidatų sąrašą;

Antano JURGILEVIČIAUS – Rietavo savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) keltų kandidatų sąrašą;

Arturo JUŠKAUSKO – Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Naujosios sąjungos (socialliberalų) keltų kandidatų sąrašą;

Kęstučio KUNCAIČIO – Šakių rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos centro sąjungos keltų kandidatų sąrašą;

Vilijos Irenos MARCINKEVIČIENĖS – Kauno rajono savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal Lietuvos socialdemokratų partijos keltų kandidatų sąrašą;

Edmundo MULOKO – Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų partijos keltų kandidatų sąrašą;

Vincento PRAKAPAVIČIAUS – Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos valstiečių partijos keltų kandidatų sąrašą;

Dalytės RASLAVIČIENĖS – Prienų rajono savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos keltų kandidatų sąrašą;

Juliaus SABATAUSKO – Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos socialdemokratų partijos keltų kandidatų sąrašą;

Gražinos SAMULIONIENĖS – Biržų rajono savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicijos keltų kandidatų sąrašą;

Vidos STASIULIONIENĖS – Utenos rajono savivaldybės tarybos narės, išrinktos pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos keltų kandidatų sąrašą;

Mindaugo ŠLEPŠEVIČIAUS – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos valstiečių partijos keltų kandidatų sąrašą;

Valdo UTKOS – Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos keltų kandidatų sąrašą;

Kazio VALAUSKO – Rietavo savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) keltų kandidatų sąrašą.

2. Savivaldybių tarybų narių pažymėjimus, kurių numeriai 10-1, 12-1, 3-30, 18-5, 3-27, 10-6, 39-6, 3-10, 42-28, 16-11, 10-14, 10-17, 36-20, 2-22, 6-16, 54-28, 12-23, 60-22, 26-25 ir 39-21, pripažinti negaliojančiais.

3. Pripažinti, kad savivaldybių tarybose, kuriose atsirado laisvų vietų, savivaldybių tarybų nariais tampa to paties kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, šie pirmieji tarybos nario mandato negavę kandidatai:

Alfonsas BAGDONAS – Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos valstiečių partijos kandidatų sąrašą;

Marijona BALINSKIENĖ – Alytaus rajono savivaldybės tarybos nare, išrinkta pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidatų sąrašą;

Petras BARŠAUSKAS – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos valstiečių partijos kandidatų sąrašą;

Juozas BERLICKAS – Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatų sąrašą;

Birutė DEKSNIENĖ – Jonavos rajono savivaldybės tarybos nare, išrinkta pagal Lietuvių nacionalinės partijos ir „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos kandidatų sąrašą;

Vacys DAUKŠA – Rietavo savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidatų sąrašą;

Rimantas GIRŽADAS – Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatų sąrašą;

Jonas Gediminas JOCIUS – Kauno rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatų sąrašą;

Algimantas Kazimieras JUOZAITIS – Rietavo savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidatų sąrašą;

Stasė Jadvyga KLIČIENĖ – Zarasų rajono savivaldybės tarybos nare, išrinkta pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatų sąrašą;

Stanislovas MAČIULSKIS – Biržų rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicijos kandidatų sąrašą;

Kęstutis MASAITIS – Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos valstiečių partijos kandidatų sąrašą;

Vytautas MIKELIONIS – Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatų sąrašą;

Juozas PLUKYS – Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos valstiečių partijos kandidatų sąrašą;

Juozas STORPIRŠTIS -Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatų sąrašą;

Darius ŠINKŪNAS – Utenos rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatų sąrašą;

Aušra TAMOŠIŪNIENĖ – Prienų rajono savivaldybės tarybos nare, išrinkta pagal Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos kandidatų sąrašą;

Arūnas TARNAUSKAS – Šakių rajono savivaldybės tarybos nariu, išrinktu pagal Lietuvos centro sąjungos kandidatų sąrašą;

Laima ŽVIRBLIENĖ – Alytaus rajono savivaldybės tarybos nare, išrinkta pagal Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidatų sąrašą;

 

 

PIRMININKAS                                                                                                      Z. VAIGAUSKAS

______________