LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJO

 

1991 m. sausio 23 d. Nr. I-996

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotoju paskirti Vytautą Pakalniškį.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                                          V. LANDSBERGIS

______________