LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONVENCIJOS DĖL TEISMINIŲ IR NETEISMINIŲ DOKUMENTŲ CIVILINĖSE AR KOMERCINĖSE BYLOSE ĮTEIKIMO UŽSIENYJE RATIFIKAVIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gegužės 9 d. Nr. VIII-1670

Vilnius

 

1 straipsnis. Konvencijos ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir 138 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2000 m. kovo 23 d. dekretą „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje“, ratifikuoja su pareiškimais 1965 m. lapkričio 15 d. sudarytą Konvenciją dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos pareiškimai

Lietuvos Respublikos Seimas pareiškia, kad:

1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra paskiriama centrine įstaiga priimti kitų Susitariančiųjų valstybių siunčiamus įteikimo prašymus (Konvencijos 2 straipsnis);

2) Lietuvos Respublika prieštarauja Konvencijos 8 straipsnyje numatytiems dokumentų įteikimo būdams, nebent dokumentai įteiktini įteikiančios šalies nacionalui (Konvencijos 8 straipsnis);

3) Lietuvos Respublika prieštarauja dokumentų įteikimui Lietuvos Respublikos teritorijoje Konvencijos 10 straipsnyje numatytais būdais (Konvencijos 10 straipsnis);

4) Lietuvos Respublikos teisėjas galės priimti sprendimą net ir negavęs jokio dokumentų įteikimo arba pristatymo liudijimo, jei bus įvykdytos visos Konvencijos 15 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos (Konvencijos 15 straipsnis);

5) Konvencijos 16 straipsnio 2 dalyje numatytas prašymas dėl apskundimo termino atstatymo nebus patenkinamas, pateikus jį vėliau nei per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (Konvencijos 16 straipsnio 3 dalis).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS