Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 3 D. NUTARIMO NR. 1090 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. liepos 12 d. Nr. 556

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir 193 punktą išdėstyti taip:

193. Už projekto lygmeniu nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus ir (ar) ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos; už projekto, apimančio finansines priemones, lygmeniu nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą atsiskaitoma teikiant mokėjimo prašymus.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė