LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILAINIŲ APYGARDOS NR. 14 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NEPRIPAŽINTI RINKĖJŲ PAPIRKIMU KANDIDATO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS RIMANTO JONO DAGIO PARAMOS RENGINIŲ CIKLUI „VAKAR IR VISADOS“ BEI PAULIAUS ŠIRVIO 100-OSIOMS GIMIMO METINĖMS SKIRTAM RENGINIUI „AMŽINAI, AMŽINAI NERAMUS“ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪROS KIEME

 

2020 m. spalio 4 d. Nr. Sp-237

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno 2020 m. spalio 2 d. vertinimo išvadą Nr. 3-95 (1.2) „Dėl Šilainių apygardos Nr. 14 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimo nepripažinti rinkėjų papirkimu kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Rimanto Jono Dagio paramos renginių ciklui „Vakar ir visados“ bei Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms skirtam renginiui „Amžinai, amžinai neramus“ Lietuvos Respublikos prezidentūros kieme, nusprendžia:

Patvirtinti Šilainių apygardos Nr. 14 rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimą nepripažinti rinkėjų papirkimu kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius Rimanto Jono Dagio paramos renginių ciklui „Vakar ir visados“ bei Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms skirtam renginiui „Amžinai, amžinai neramus“ Lietuvos Respublikos prezidentūros kieme.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė