LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMO NEPAPRASTOSIOS PADĖTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIU

 

2022 m. kovo 1 d. Nr. 1V-149

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo 14 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 16 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. vasario 24 d. dekretu Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. XIV-929 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento sprendimo paskelbti nepaprastąją padėtį patvirtinimo“:

1.           Įpareigoju:

1.1.        savivaldybių administracijų direktorius jų savivaldybės teritorijoje apgyvendintiems užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – užsieniečiai) užtikrinti:

1.1.1.     užsieniečių imunoprofilaktiką nuo COVID-19 koronaviruso infekcijos;

1.1.2.     nepilnamečių profilaktinį patikrinimą ir skiepijimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“;

1.1.3.     asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu – skubiąją medicinos pagalbą, nėštumo priežiūrą, pagalbą prasidėjus gimdymui bei kitas būtinas I ir II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jiems prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų;

1.1.4.     savalaikį pavėžėjimo paslaugų teikimą užsieniečiams į antrinio ir tretinio lygio paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą planinėms paslaugoms gauti;

1.1.5.     savalaikį užsieniečių pavėžėjimą paslaugoms teikiamoms fizinės medicinos ir reabilitacijos įstaigoje.

1.2.        III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas užtikrinti skubiosios medicinos pagalbos ir kitų būtinų III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių nesuteikus užsieniečio sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos, paslaugų teikimą užsieniečiams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.

1.3.        III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas kreiptis į Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisiją, sudarytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-368 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisijos sudarymo“, dėl sprendimų priėmimo dėl paslaugų, nepriskirtų būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms ir kitoms paslaugoms ir kurių nesuteikus grėstų pavojus užsieniečio gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukeltų sunkių komplikacijų grėsmę, finansavimo.

1.4.        Šio įsakymo priede išvardytoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms užtikrinti medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą užsieniečiams, patyrusiems sužeidimus karinių veiksmų Ukrainoje metu.

2.   Nurodau:

2.1. savivaldybių administracijų direktoriams, esant poreikiui, pasitelkti visus savivaldybėje esančius sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius subjektus ir kitus reikiamus žmogiškuosius išteklius šio įsakymo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 ir 1.1.5 papunkčiuose nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti;

2.2. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoti užsieniečiams, kurių asmens sveikatos priežiūra nėra apmokama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsniu, šio įsakymo 1.1.2, 1.1.3, 1.2 ir 1.4 papunkčiuose nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei vakcinų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (įstatymų nustatyta tvarka kompensuojant jas valstybės biudžeto lėšomis) – apmokėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidas už faktiškai suteiktas paslaugas bei aprūpinti asmens sveikatos priežiūros įstaigas reikalingu vakcinų kiekiu.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įgyvendinamas tik nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                            Agnė Bilotaitė

 


 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-149

priedas

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS UŽSIENIEČIAMS, PATYRUSIEMS SUŽEIDIMUS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE METU, SĄRAŠAS

 

Eilės numeris

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

Gyvenamoji vietovė

1.

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė

Abromiškių k.

2.

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

Alytaus m.

3.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė

Anykščių m.

4.

VšĮ „Tulpės“ sanatorija

Birštono m.

5.

Akcinė bendrovė Birštono sanatorija „Versmė“

Birštono m.

6.

VšĮ Druskininkų ligoninė

Druskininkų m.

7.

UAB „Draugystės sanatorija“

Druskininkų m.

8.

VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“

Druskininkų m.

9.

Akcinė bendrovė „Eglės“ sanatorija

Druskininkų m.

10.

UAB „Upa MCT“

Druskininkų m.

11.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Kauno m.

12

UAB „RK Medicus“

Kauno m.

13.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Kauno m.

14.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Klaipėdos m.

15.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Klaipėdos m.

16.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

Likėnų k.

17.

VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė

Palangos m.

18.

UAB „Palangos Žvorūnė“

Palangos m.

19.

UAB sveikatos centras „Energetikas“

Palangos m.

20.

VšĮ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“

Palangos m.

21.

UAB „Palangos linas”

Palangos m.

22.

VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė

Plungės m.

23.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Šiaulių m.

24.

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė

Telšių m.

25.

VšĮ Utenos ligoninė

Utenos m.

26.

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė

Vilniaus m.

27.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Vilniaus m.

28.

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras

Vilniaus m.

 

_________________________

part_d7561bc57c7d45fdb049069a28273729_end