LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2018 M. GRUODŽIO 6 D. IŠSPAUSDINTO STRAIPSNIO LAIKRAŠTYJE „DZŪKŲ ŽINIOS“ PRIPAŽINIMO POLITINE REKLAMA

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. Sp-190  

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 dalimi, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2019 m. kovo 5 d. pažymą Nr. 3-56 (1.2) „Dėl 2018 m. gruodžio 6 d. išspausdinto straipsnio laikraštyje „Dzūkų žinios“, nusprendžia:

1. Pripažinti visuomeninio rinkimų komiteto „A. Margelio komanda „Pirmyn“ politine reklama laikraštyje „Dzūkų žinios“ 2018 m. gruodžio 6 d. publikuotą straipsnį „Pirmyn! Kartu mes galime“ komandoje – kovingos nuotaikos“.

2. Pripažinti straipsnį „Pirmyn! Kartu mes galime“ komandoje – kovingos nuotaikos paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti visuomeninio rinkimų komiteto „Pirmyn! Kartu mes galime“ 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos išlaidomis straipsnio kainą politinės reklamos įkainiais (405,55 Eur).

4. Įpareigoti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrių 3 punkte nurodytomis išlaidomis papildyti visuomeninio rinkimų komiteto „Pirmyn! Kartu mes galime“ politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir finansinės apskaitos žiniaraštį.

 

Šis sprendimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi, gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo informacijos apie priimtą sprendimą išsiuntimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė