LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL SUSITARIMO DĖL BENDRO PATENTŲ TEISMO RATIFIKAVIMO

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2733

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. liepos 13 d. dekretą Nr. 1K-713, ratifikuoja Susitarimą dėl Bendro patentų teismo, pasirašytą 2013 m. vasario 19 d. Briuselyje.

 

2 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Teisėjų tarybai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. birželio 1 d. paskiria institucijas, atsakingas už Lietuvos Respublikos atstovavimą Administraciniame komitete pagal Susitarimo dėl Bendro patentų teismo 12 straipsnį ir Biudžeto komitete pagal Susitarimo dėl Bendro patentų teismo 13 straipsnį.

2. Teisėjų taryba iki 2017 m. birželio 1 d. pateikia pasiūlymą dėl Patariamojo komiteto nario paskyrimo pagal Susitarimo dėl Bendro patentų teismo 14 straipsnį ir Susitarimo dėl Bendro patentų teismo I priede išdėstyto Bendro patentų teismo statuto 5 straipsnį.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė