r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ „AKMENĖS BŪSTAS“ 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PRITARIMO VŠĮ „AKMENĖS BŪSTAS“ 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T-36

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti VšĮ „Akmenės būstas“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2.   Pritarti VšĮ „Akmenės būstas“ 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas