LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAURYNO KASČIŪNO IR RŪTOS MILIŪTĖS DALYVAVIMO EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS ŽIEMOS SESIJOJE

 

2020 m. sausio 29 d. Nr. SV-S-1550

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba  n u s p r e n d ž i a:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkę Rūtą Miliūtę ir Seimo narį Lauryną Kasčiūną 2020 m. vasario 19–21 dienomis dalyvauti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos žiemos sesijoje Vienoje (Austrijos Respublika).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Gražytė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo delegacijai Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                                       Rima Baškienė