LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 512 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. XIII-3080

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 512 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 512 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

512 straipsnis. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatyme numatytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės – oficialaus perspėjimo – pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka taikytos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės – oficialaus perspėjimo – nevykdymas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda