LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 29 d. Nr. V-662

Vilnius

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.89 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

89.

Ibrutinibum

C83.1

 

C91.1

Skiriamas kaip monoterapija:

1) suaugusiems pacientams, kuriems nustatyta 17p delecija ar TP53 mutacija ir yra lėtinės limfocitinės leukemijos (toliau – LLL) gydymo indikacijos (šios genetinės aberacijos rodo LLL biologinį atsparumą fludarabinui bei alkilinantiems vaistams);

2) jau anksčiau gydytiems LLL sergantiems pacientams, kuriems gydymas fludarabinu netinka ir yra LLL gydymo indikacijos, t. y. kai LLL progresuoja per 36 mėn. nuo gydymo fludarabinu ar fludarabinas kontraindikuotinas arba 12 mėn. po kito gydymo, t. y. refrakteriniams pacientams;

3) LLL sergantiems suaugusiems pacientams, kuriems yra LLL gydymo indikacijos, kurie anksčiau nebuvo gydyti ir kuriems netinka chemoimunoterapija;

4) gydytojo hematologo, teikiančio tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

2. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.112 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

112.

Osimertinibum

C34

Skiriamas:

1. lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui su T790M mutacija gydyti, kai gydymo EGFR TKI metu arba po jo liga progresavo;

2. pirmaeiliam suaugusių pacientų lokaliai progresavusiam arba metastazavusiam nesmulkialąsteliniam plaučių vėžiui, turinčiam aktyvinančių EGFR mutacijų, gydyti.“

 

3. Pakeičiu IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 11 skirsnio 11.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.

10.

Testosteronum

E23, E29.1, E89.3, E89.5, Q98.0-Q98.2, Q98.4.“

 

 

4. Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 10 skirsnį 10.10 papunkčiu:

„10.

10.

Ticagrelorum

 

 

I20.0

Skiriamas kartu su acetilsalicilio rūgštimi 12 mėn. pacientams, kuriems yra ūmus koronarinis sindromas ir atliekama perkutaninė koronarinė intervencija ar koronarinių arterijų šuntavimas.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys