VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. B1-816 „DĖL NATŪRALAUS MINERALINIO VANDENS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 4 d. Nr. B1-395

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. B1-816 „Dėl Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“:

1. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu:“;

2. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Sudarau Natūralaus mineralinio vandens pripažinimo Lietuvos Respublikoje komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Ilona Drulytė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus patarėja-valstybinė maisto produktų inspektorė, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjo-valstybinio maisto produktų inspektoriaus pareigas;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos sekretorė – Vilija Galdikienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė;

Komisijos nariai:

Indrė Makarskienė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė,

Jovita Petruškevičienė, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto  Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja,

Rasa Radienė, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos skyriaus vedėja,

Marina Miloš, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika